Jak se fakturuje vodné a stočné?

Základní informace o způsobu fakturace vodného a stočného.

3 min. čtení

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury s uvedením lhůty splatnosti (zpravidla 14 dní).

Faktura zpravidla obsahuje:

  •     základní platbu za odebrané a odvedené množství vody,
  •     zahrnuté zálohy, které odběratel již uhradil v průběhu fakturovaného období
  •     výslednou částku k úhradě, případně přeplatek.

Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

Proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) nepřísluší vodárenské společnosti, je výhradně prováděn na straně odběratele – vlastníkem či správcem nemovitosti.

Když se neplatí?

  • Faktury a 1. upomínky jsou obvykle zasílány standardně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby).
  • 2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

V případě, že fakturu nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávky vody.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g tak může vodárenská společnost učinit v případě, že dojde k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní.

Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme