Jak produkovat více bioplynu na čistírnách odpadních vod?

Získat co nejvíce bioplynu z čistírenských kalů: to je cílem technologie kontinuální termické lyzace kalů ExelysTM, vyvinuté vlastním výzkumným centrem společnosti Veolia Environnement. Exelys výrazně zjednodušil předcházející technologii BiothelysTM, která pracovala ve vsádkovém režimu, stejně jako její největší konkurent na trhu – technologie Cambi.

4 min. čtení

První plnoprovozní aplikací je nová čistírna odpadních vod v Marquette-Lez-Lille (Francie), kde technologie umožní od roku 2014 navýšit výrobu bioplynu o 20 % oproti standardnímu procesu vyhnívání a snížit objem produkovaného kalu o 30 %. Technologii ExelysTM dodává společnost VWS/OTV ze skupiny Veolia Environnement.

Princip technologie je založen na tepelné hydrolýze organického podílu čistírenského kalu, kdy při velmi vysokých teplotách a tlaku dochází k rozložení organických látek. Návazný standardní proces anaerobního vyhnívání tak funguje s vyšší účinností a z kalů se získá i více bioplynu. V současnosti se přínosy tohoto procesu ověřují ve spolupráci s VŠCHT Praha i v České republice.


Na ČOV v Marquette-Lez-Lille, která je v provozu od února 2013, se kaly touto technologií začnou zpracovávat od počátku roku 2014. Vyráběný bioplyn bude využíván v kogeneračních jednotkách a celková produkce elektrické energie bude ročně cca 4 GWh, což zajistí 10-letou návratnost investice. Teplo z kogeneračních jednotek bude využito pro místní vytápění i ohřev vyhnívacích nádrží.

Samotná čistírna odpadních vod je unikátní kombinací nejnovějších technologií skupiny Veolia Environnement. První v pořadí je technologie lamelových usazovacích nádrží Multiflo®. V klasické aktivační lince je použita hybridní technologie Hybas™s využitím nosičů AnoxKaldnes™ přímo v aktivační směsi. K terciálnímu dočištění jsou využity diskové filtry Hydrotech Discfilters™, zatímco pro kalovou koncovku je využita technologie Exelys™ zakončená sušárnou čistírenských kalů BioCon™. Vysušené čistírenské kaly budou částečně využity v místní cementárně jako palivo, částečně využívány jako hnojivo v zemědělství.

Více na: http://www.veoliawaterst.com/news-media/case-studies/marquette_lez_lille.htm


Zdroj: Ondřej Beneš,
Veolia Voda

Zdroj: Ondřej Beneš, Veolia Voda

Doporučujeme