Jak odstranit nežádoucí bakterie z kalů?

ARGtech je název projektu, na kterém spolupracují Pražské vodovody a kanalizace a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho cílem je najít nové technologie, které z čistírenských kalů odstraní bakterie rezistentní na antibiotika. 

7 min. čtení

Projekt byl v reakci na aktuální pandemii koronaviru navíc rozšířen o dlouhodobé sledování výskytu viru SARS-CoV-2 (původce nemoci COVID-19) v odpadních vodách.

Bakterie vs. antibiotika

Už téměř století trvající chemický boj člověka s bakteriálními infekcemi, ve kterém zatím úspěšně vyhráváme, nám v poslední době přináší varovné zprávy. Bakterie si totiž v posledních letech proti některým účinným látkám začínají vytvářet rezistenci, kvůli které jsou antibiotika neúčinná. Podle odborníků k tomuto jevu přispívá také kontakt s nízkými koncentracemi léčiv, např. v odpadních vodách a čistírenských kalech.

A právě z čistírenských kalů se pak bakterie rezistentní na antibiotika mohou dostat spolu s kalem na zemědělskou půdu. Jak to změnit? Na tom pracuje tým společnosti Pražské vodovody a kanalizace a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Čistírenský kal – cenná organická hmota

Trendem mezi zemědělci je nahrazení průmyslových hnojiv stabilizovaným čistírenským kalem. Jde totiž o organickou hmotu, která je nezbytná pro zachycování vody a živin v půdě, což je velmi důležité nejen v období sucha a intenzivního obdělávání zemědělské půdy. Jak splnit nové legislativa požadavky, které řeší riziko spojené se šířením bakterií rezistentních na antibiotika? Je třeba najít a zavést nové technologie, které tyto nežádoucí bakterie z kalů odstraní. Odborníci věří, že díky novým inovacím budou čistírenské kaly pro použití v zemědělství bezpečné a tudíž nebude nutné veškerou cennou organickou hmotu likvidovat např. ve spalovnách či na skládkách nebezpečného odpadu.

Projekt pod názvem ARGtech odstartoval v červnu letošního roku. Nyní probíhá vzorkování čistírenských kalů z čistíren odpadních vod po celé České republice a tvorba metodiky stanovení bakterií rezistentních na antibiotika (ARB) a genů pro antibiotickou rezistenci (ARG).

SARS-CoV-2 v odpadních vodách

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci byl projekt pod názvem „ARGtech“ navíc rozšířen o stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (původce nemoci COVID-19) v odpadních vodách.

„V pražské stokové síti jsme vytipovali 20 odběrných míst, které reprezentují různé typy osídlení, např. sídliště, centrum města, vysokoškolské koleje, nemocnice nebo letiště. Výskyt viru budeme monitorovat po dobu dvou let. Předpokládáme, že jeho přítomnost v odpadních vodách bude korelovat s rozšířením nemoci v populaci a že tento monitoring může přispět krom jiného k včasnému odhalení příchodu dalších vln epidemie COVID-19 (nejen) v Praze,“ vysvětluje manažerka útvaru kontroly kvality vody PVK Ing. Lenka Vavrušková.

K žádosti o rozšíření projektu došlo po zavedení nouzového stavu během první vlny epidemie, přičemž vzorkování vybraných lokalit probíhá od začátku června.

„Na získání informace o přítomnosti či nepřítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách jsme pracovali od samotného počátku epidemie. Jsme rádi, že prostřednictvím tohoto projektu budeme moci přispět k lepší a korektní informovanosti odborné i laické veřejnosti,“ doplnil technický ředitel PVK Ing. Petr Sýkora, Ph.D.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme