Jak je to s certifikací plateb z OPŽP?

Včera přinesla řada českých médiích zprávu o tom, že Evropská komise zastavila vyplácení dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Přečtěte si vyjádření Státního fondu životní prostředí k tomuto tématu.

2 min. čtení

Certifikace byla pozastavena z národní úrovně v rámci předběžné opatrnosti, nikoli z Bruselu, jak média mylně uvádějí. Ministerstvo financí jako platební certifikační orgán pozastavilo ověřování výdajů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prosinci 2010, a to v reakci na nařčení Libora Michálka ze zneužití evropských prostředků programu ve Státním fondu životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Ministerstvu financí výsledky auditu, které neprokázaly žádná pochybení ani nesrovnalosti v administraci prioritních os, které jsou orientovány na jednotlivé složky životního prostředí. Nic tedy nebrání tomu, aby Ministerstvo financí neobnovilo tzv. certifikaci k výplatě finančních prostředků žadatelům s řádnou a schválenou žádostí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zastává názor, že již neexistuje důvod pro blokování výplaty finančních prostředků v rámci OPŽP ze strany Ministerstva financí.

Osud výplat finančních prostředků všem schváleným žadatelům má tedy nyní v rukou Ministerstvo financí.
MŽP a SFŽP žádá Ministerstvo financí o urychlené řešení situace tak, aby MŽP mohlo obnovit certifikace výdajů.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme