Jak je na tom se zásobami vody Česká republika?

Tento týden jsme již psali o nedostatku vody v některých regionech USA. Situace je tak vážná, že odborníci hledají radikální řešení vzniklé situace. Zda jsme na tom v Čechách výrazně lépe, zjistí plánovaná studie České geologické služby.

5 min. čtení

Česká republika investuje 623 milionů korun do zmapování zásob podzemní vody. Peníze půjdou z evropských fondů. Stát tak chce získat aktuální údaje o možnostech čerpání spodní vody. Stávající výpočty jsou starší víc než 20 let a odborníci se obávají, že zásoby podzemní vody se kvůli klimatickým změnám a neúměrné spotřebě tenčí.

„Množství podzemních vod v rezervoárech je dynamická hodnota, která záleží na tom, jaký je přirozený přítok podzemních vod, jaký je odtok a současně kolik lidé čerpají. Tyto údaje momentálně známy nejsou,“ řekl Radiožurnálu ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.

Projekt potrvá pět let a budou se na něm podílet téměř všichni čeští hydrogeologové – zhodnotí zásoby podzemních vod v 56 vybraných nejvýznamnějších hygrogeologických rajonech a v dalších více než 30 rajonech stanoví aspoň základní parametry. „Je potřeba nejprve znát geologickou strukturu hydrogeologického rajónu, to znamená podzemní pánve, ve které je voda soustředěna, následně je třeba znát množství všech přítoků a odtoků z této struktury a vytvořit hydraulický a hydrogeologický model,“ vysvětlil Venera.

Odborníci navíc upozorňují, že kvůli oteplení mohla v Česku za posledních deset let klesnout hladina a množství podzemních vod. "Musíme si uvědomit, že podzemní vody jsou dotovány převážně v mimovegetačním období, kdy by v našich zeměpisných podmínkách měly převládat sněhové srážky," podotkla Renáta Kadlecová z České geologické služby. Klimatické změny ale způsobily, že čím dál častěji prší koncem jara a v létě, kdy vegetační kryt neumožní dostatečné vsáknutí převážně přívalových srážek. Většina vody, kterou nespotřebují rostliny, se totiž vypaří nebo odteče po povrchu.

Na základě výsledku projektu odborníci v následujících letech navrhnou opatření pro optimální odběr podzemních vod tak, aby se nadměrným čerpáním neznehodnotil jejich zdroj. Už nyní se některé regiony v suchých obdobích potýkají s nedostatkem vody a vznikají spory o to, kdo má právo ji užívat.

„Je to třeba jižní Morava nebo okolí Hradce Králové. Tam už v situaci, kdy je sucho, dochází k problémům, že není dostatek zásob podzemních vod,“ zmínil ředitel České geologické služby, která má projekt na starosti.


Zdroj: (hav)

Zdroj: (hav)

Doporučujeme