Jak funguje největší protipovodňová ochrana na světě?

Delta Works v Nizozemí je největším projektem na ochranu před povodněmi na světě. Projekt se skládá z několika protipovodňových bariér, přehrad, propustí a hrází. Tato velkolepá stavba byla prohlášena za jeden ze sedmi divů moderního světa americkou společností stavebních inženýrů. Podívejte se na video z historie i současnosti stavby a s animacemi krizových plánů

3 min. čtení

Delta Works, se nachází na jihozápadě Nizozemska především jako ochrana před Severním mořem.

 

Celý projekt vznikl na základě výzkumů a analýz škod a ztrát z minulých povodní, které Nizozemí zasáhly. Komise z těchto výsledků a analýz vyhodnotila několik zásadních bodů určující koncept celé stavby.

Ze statistického modelu zahrnující škody na majetku, ztracenou produkci a cenu ztráty lidského života, byly vypočítány náklady na ochranu proti povodním. Pro zajímavost, byla podle dat z roku 2008 cena ztráty lidského života vypočítána na 2 200 000 €.

Dále bylo indentifikováno několik hlavních oblastí na ochranu proti povodním. Toto území se nazývá "dike ring areas", volně přeloženo kruhová hráz, jedná se o oblast ohraničenou hlavními bariérami proti moři.

A v neposlední řadě bylo nutné stanovit pravděpodobnost výskytu další povodně v dané oblasti. To se provádí v simulační laboratoři za využití empirických statistických údajů o vlastnostech a distribuci vodních vln. V úvahu jsou při těchto výzkumných úkolech brány i běžně se vyskytující situace jako příliv/odliv, či bouře.

Vzhledem ke změně klimatu a relativnímu vzestupu hladiny moře se jedná o dlouhodobý těžký boj vědy a techniky proti moři.

Podívejte se na video, jak se tento ambiciózní plán stává skutečností.


 

Foto: "Deltawerke-Oosterschelde-Sturmflutwehr Straße" by © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons). Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme