Investice a opravy vodárenské infrastruktury vloni na Jičínsku dosáhly 74 milionů korun

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. v roce 2016 ze svého téměř 200 milionového obratu vložila do vodárenské infrastruktury téměř 74 milionů korun. Průběžně probíhaly plánované opravy, investice pak putovaly např. do nových sítí v obcích, zlepšení stávající infrastruktury či propojování vodovodů a posilování vrtů.

8 min. čtení

Mimo to se projektují také rekonstrukce dvou úpraven vody a VOS, a.s. koupila novou techniku, např. cisternu pro krizové zásobování obyvatel.

„Všechny naše práce na zlepšování infrastruktury probíhají pokud možno najednou i s dalšími sítěmi či povrchy, a to ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi. Kde to není možné, využíváme moderních technologií pro opravu potrubí zevnitř. Na největších loňských akcích se spolu s námi podílela města Kopidlo a Hořice. Dokonce jsme společně soutěžili dodavatele,“ říká na úvod ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. V Kopidlně se v roce 2016 začalo s rekonstrukcí ulice Hilmarova a ulice Vackova přijde na řadu v tomto roce. Celkem se zde proinvestuje 11 milionů Kč bez DPH, z toho je podíl VOS, a.s. na opravě sítí 2,5 milionu. Stejně se postupovalo v Hořicích v ul. Otakarova, kde spolu s celkovou obnovou ulice probíhá rekonstrukce kanalizace včetně přípojek. Vysoutěžena zde byla cena 14,8 milionu Kč bez DPH. VOS, a.s. se podílí 7,7 miliony, vloni bylo profinancováno zatím 2,1 mil. Kč.

V Jičíně se VOS, a. s. postarala o zahájení prací na připojovacím bodu pro odkanalizování areálu kasáren, kde má v budoucnu vyrůst nová městská čtvrť. Investice je zde celkem 4,5 milionu, vloni byly profinancovány miliony dva. Výrazná investice proběhla v Sobotce v ulici Na Celné za celkem 6 milionů korun. Zde bylo postaveno cca 400 metrů nové kanalizace, se kterou byl zároveň opraven i vodovod. Ve Valdicích byla v roce 2016 dokončena obnova části kanalizační infrastruktury v ulici Přátelství za 4 mil. Kč. Letos se zde bude ještě pokračovat za využití moderních technologií – oprava se provede zevnitř potrubí bez nutnosti zásahu do vozovky. Stejně se bude postupovat v Kopidlně v ulici Husova. Výměna 70m úseku kanalizace za zhruba 1 milion korun proběhla také v Lázních Bělohradě v ul. Nerudova.

V Hořicích došlo zase k celkové výměně hlavního přivaděče splaškových vod k ČOV. Náročné práce probíhaly po úsecích, protože se splašková voda musela postupně přečerpávat. Pro automobily musely být domluveny objízdné trasy. Akce zatím stála 2,8 mil. Kč – letos ještě dojde k položení finálního povrchu silnice za cca 1,5 milionu.


Vodovodní infrastruktura se obnovila pro Jičín v části Lázně Bělohrad – Kamensko, kde se vyměnilo staré potrubí v délce zhruba 2,5 km. Akce bude stát celkem 4,5 milionu, dosud to bylo 3,5 mil. Kč. Podobná výměna za 2,5 mil. se realizovala v úseku Střehom – Sobotka, a to v délce cca 1,2 km. Opravy vodovodů proběhly také v Nové Pace v ulici Krkonošská a na Pecce, obě za zhruba milion a také v Bříšťanech.

Společnost pak dále tak jako každý rok průběžně lokálně opravovala sítě, revizní šachty či poklopy. Neinvestovalo se ale jen do vodovodní infrastruktury – např. byla dokoupena nová technika pro krizové situace nebo se projektovalo. Vozový park VOS, a.s. rozšířila autocisterna na podvozku 4×4 s vytápěným rozvodem vody pro nouzové zásobování obyvatel, která stála 2,9 mil. Kč bez DPH.

Přikoupen byl také naftový agregát za 0,5 mil. Kč bez DPH. Potřeba obou strojů vyvstala již v roce 2015, kdy byla společnost zapojena do cvičení vícedenního výpadku elektřiny. Vloni se také začala projektovat intenzifikace úpravny vody v Libonicích na Hořicku a propojení skupinového vodovodu Boháňka, Cerekvice a Jeřice na již zrekonstruovanou úpravnu v Březovicích. „Tím by se zlepšila kvalita vody pro tyto obce. Chtěli bychom zažádat letos o dotaci, hrubý odhad investice je cca 70 milionů korun. Stejně bychom chtěli postupovat při rekonstrukci úpravny vody v Lázních Bělohradě a objektů na trase z Bělohradu do Jičína. Zde je odhad okolo 40 milionů,“ dodává ředitel Richard Smutný.


 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme