Iniciativa žádá, ať MŽP do plánů dodá doporučení ohledně záloh na PET lahve

Zahrnout doporučení k zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky do návrhu rámce pro cirkulární ekonomiku žádá po ministerstvu životního prostředí (MŽP) iniciativa Zálohujme. Iniciativa, jejímž členem je například společnost Mattoni 1873, to uvedla v dopisu ministerstvu.

6 min. čtení

ČTK má dopis k dispozici. Iniciativa resortu vyčetla, že v dokumentu Cirkulární Česko 2040 sice silně zdůrazňuje podporu vzniku oběhového hospodářství, zcela však opomíjí možnost zálohování jednorázových nápojových obalů. Vyjádření resortu ČTK shání. Iniciativa Zálohujme lobbuje za zavedení zálohového systému vratných PET lahví a plechovek. V současnosti je v Česku zálohování PET lahví možné na dobrovolné bázi.

Iniciativa uvádí, že zatímco sběr skleněných lahví funguje, i díky zálohám, v Česku dlouhodobě, je potřeba zavést oběhovost také u PET lahví a plechovek. "Ač se tyto nehodí k znovuplnění, je možno materiál, z něhož jsou vyrobeny, využívat cirkulárně a recyklovat je tedy 'z lahve do lahve' resp. 'z plechovky do plechovky'," uvádí v dopisu iniciativa. Podle Zálohujme k nastartování oběhovosti v Česku chybí právě sběr obalů formou plošných záloh, k němuž je potřeba součinnost ministerstva.

Iniciativa dále uvedla, že dokument Cirkulární Česko 2040 sice čerpá z řady odborných zdrojů včetně podkladů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale ignoruje právě doporučení OECD, že má Česko "zvážit možné rozšíření plošného zálohového systému na nápojové PET lahve, pokud se chce víc přiblížit plnění cílů sběru." Podle evropské směrnice o jednorázových plastech by mělo být do roku 2025 vytříděno 77 procent PET lahví, do roku 2029 by pak mělo jít o 90 procent.

"Český dokument, který jinak z materiálů OECD doslovně přebírá celé pasáže, zatím tato doporučení k zálohám ignoruje a k možnému rozšíření záloh přebírá pouze jiný odstavec, věnující se zálohám na obaly pro nebezpečný obsah,"
uvedla v dopisu ministerstvu iniciativa. "Žádáme MŽP, aby do strategického rámce Cirkulární Česko 2040, ještě než bude materiál předložen v 2. polovině roku 2021 do vlády, zahrnulo i doporučení OECD týkající se zvážení záloh na nápojové PET lahve a plechovky," stojí pak v závěru dopisu.

MŽP už dříve uvedlo, že současný systém sběru je funkční, plošné a povinné zálohování PET lahví a plechovek odmítá. Resort se mimo jiné obává, že by při vyřazení PET lahví z tříděných kontejnerů klesla vůle lidí třídit odpady.

Podle MŽP Česko komplexní strategii pro oblast cirkulární ekonomiky připravuje od roku 2018. V pracovní skupině jsou zástupci dotčených resortů, akademické sféry a nevládních organizací. Strategický rámec obsahuje vizi, globální cíl, strategické cíle a 10 prioritních oblastí, které by měl zastřešovat – vedle odpadového hospodářství jsou to například průmysl, stavebnictví a energetika, bioekonomika a potraviny, města a infrastruktura, voda či oblast výzkumu a inovací.

Foto: Wikipedia, Hyena, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme