Více než 30 milionů z evropských zdrojů na interní projekty SFŽP

Státní fond životního prostředí (SFŽP) aktuálně vypisuje výběrová řízení na řadu procesních a komunikačních projektů v hodnotě 31,9 milionu korun. Požádali jsme Lenku Brandtovou, tiskovou mluvčí SFŽP, o zodpovězení několika otázek.

7 min. čtení
Logická otázka zní: Je opravdu třeba investovat miliony do webcastu a e‑learningu? Neměl by se SFŽP spíše soustředit na dialog s vlastníky vodárenské infrastruktury a snažit se najít cestu k vyššímu využití evropských dotací? "Státní fond životního prostředí ČR uspěl v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost, který byl určen pro státní organizace a získal tak pro svoji činnost významné prostředky z evropských fondů na svůj vlastní rozvoj. Jedná se o prostředky z EU – s těmi je nutné nakládat podle obecně známých pravidel, tzn. všechny dodavatele soutěžit v režimu veřejných zakázek. Tyto prostředky v žádném z uvedených případů nepocházejí z rozpočtů, ze kterých by bylo možné financovat vodárenskou infrastrukturu," odpovídá Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP. 
 
Jaká výběrová řízení SFŽP vypsal?

 
  Předpokládaná hodnota bez DPH
Nastavení efektivní komunikace s klienty SFŽP ČR 2 500 000 CZK
Implementace pilotních vzdělávacích aktivit   3 300 000 CZK
Implementace systému pro webcast a e-learning na SFŽP ČR   1 242 000 CZK
Implementace projektové kanceláře    4 292 000 CZK
Procesní analýza a optimalizace 7 500 000 CZK
Zpracování interní strategie SFŽP   3 833 000 CZK     
Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení 2 225 000 CZK 
Podpora provozu a rozvoj informačního systému pro administraci žádostí (IS‑GIS)  7 000 000 CZK
Celková hodnota bez DPH 31,9 milionu CZK 


O efektivitě využití finančních prostředků z OPŽP určených pro tzv. technickou pomoc jsme již psali v minulém roce. Jedná se o zdroje, které jsou určeny pro financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPŽP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicitu programu, podporu schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod. Z OPŽP je na technickou pomoc vyčleněno 5 %, tzn. 2,75 miliardy Kč.
 

krizovy odkaz
 

Nad rámec těchto prostředků SFŽP požádalo o další evropské peníze z jiných operačních programů. Celkové náklady na provoz jsou tedy ještě vyšší. Pokud by výsledkem všech aktivit a projektů bylo vysoké čerpání evropských dotací, jednalo by se rozhodně o efektivně vynaložené prostředky. Aktuálně však činí čerpání evropských dotací z OPŽP do vodárenství pouhá dvě procenta.

 
Samostatnou kapitolou pak je výběrové řízení na "Zpracování interní strategie SFŽP" za 3,833 mil Kč.  Pokud se jedná o interní strategii, neměla by být vypracována interně kompetentními odporníky SFŽP? Lenka Brandtová k tomu dodává: "Základní rámec strategie SFŽP ČR do roku 2020 byl již definován a schválen ministrem životního prostředí (Janem Dusíkem). Jeho součástí je i vybudování a rozvoj zázemí, know-how apod. pro oblast činností, které se SFŽP ČR v současné době nevěnuje, tzn. že nemá k dispozici vlastní odborníky. Dlužno dodat, že na některých projektech (především z oblasti HR) se naši zaměstnanci podílet budou."
 
Role konzultantů na SFŽP je sporná již několik let. Významná část financování technické podpory i dalších zdrojů totiž připadne právě na jejich služby. Bohužel lze konstatovat, že zejména v oblasti vodárenství převzali konzultanti dominantní roli, neboť de facto formulují názory a určují postupy Státního fondu životního prostředí, kde jejich závěry prakticky pouze administrují.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme