I Povodí Odry a Severočeské vodovody a kanalizace otevřou své brány veřejnosti

V neděli 22. března si všichni vodohospodáři a přátelé vody připomenou svátek vody - Světový den vody. K návštěvě svých zařízení vás zve například Povodí Odry nebo Severočeské vodovody a kanalizace. SčVK si také připravilo výtvarnou soutěž pro žáky 3. až 7. tříd základních škol s názvem LIPAN MÍŘÍ ZPĚT DO NAŠICH VOD.

4 min. čtení

Povodí Odry pořádá v sobotu 21. března již tradiční Den otevřených dveří na vodních dílech Slezská Harta, Morávka, Žermanice a Kružberk a také na VH dispečinku a v laboratořích v sídle společnosti ve Varenské ulici 49 v Ostravě. Prohlídky budou probíhat od 9 do 15 hodin. Nabízí také možnost rozborů vody se slevou.

Dodavatel pitné vody pro Mostecko společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK), umožní od 22. března všem zájemcům z řad škol i široké veřejnosti exkurze na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod. Zájemce seznámí s procesy, kterými voda projde, než se dostane do domácností a na čistírnách odpadních vod odborníci SčVK vysvětlí, jak se voda čistí, než se vrátí zpět přírodě do vodních toků. Kolektivy, které mají zájem si čistírnu v jejich blízkém okolí prohlédnout a podívat se tzv. pod pokličku řemesla, mají možnost si domluvit exkurzi na telefonním čísle 840 111 111 či na emailové adrese info@scvk.cz.

SčVK ve spolupráci s Českým rybářským svazem vyhlašuje u příležitosti dvou blížících se svátků, Světového dne vody a Dne Země, výtvarnou soutěž pro žáky 3. až 7. tříd základních škol s názvem LIPAN MÍŘÍ ZPĚT DO NAŠICH VOD. Zájemci se mohou přihlásit do soutěže již nyní. Soutěž potrvá do 17. dubna. Vyhlášení vítězů pak bude spojeno s výsadbou Lipana podhorního do vodního toku. Pro žáky Chomutovska bude místo výsadby v Klášterci nad Ohří – Černýš, žáci Žatecka se sejdou k výsadbě u toku Ohře, Českolipska budou zváni na výsadbu do Zákup, žáci Liberecka a Jablonecka si svého Lipana pustí do řeky na území Bílého Kostela a žáci Děčínska budou pozváni k řece Kamenici. Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.scvk.cz.

 

 

Foto: Wikipedia, licence


Zdroj: Povodí Odry,
SčVK

Zdroj: Povodí Odry, SčVK

Doporučujeme