Hrátky s vodou: Jak udržet objem pitné vody na naší planetě?

Tento týden pokračujeme v seriálu, ve kterém se vaše děti dozvěděly, jak málo pitné vody na naší planetě zbývá. Dnes zjistí, jak ji na zemi udržet a jak svět napomáhá udržovat jednotlivé vodní ekosystémy tak, aby i v současné krizi přežily.

2 min. čtení

Minulý díl skončil varováním před plýtváním vodou a hrozbou, co by se stalo, pokud by všechny sladkovodní zásoby na Zemi došly. Dnes si řekneme, jak tomu předejít a co lidé dělají, aby záchránili třeba byť jeden ekosystém.

Nejdůležitějším faktorem je uvědomit si, že lidé všeobecně nad-užívají především přírodní zdroje – například v zemědělstv. Další velkou hrozbou je znečišťování životního prostředí. Pro některé živočišné druhy se může stát tato hrozba až smrtelně nebezpečná. Neposledním problémem jsou pak neuvážené umělé zásahy člověka do zdejší krajiny a jednotlivých ekosystémů. Podívejte se na video, jak například od roku 1999 v USA pomohlo zbourání více než 400 přehradních nádrží, které byly neuváženě vystavěny.

Pokud chtějí aktivně pomáhat i vaše děti, video přináší hned dva jednoduché návody- sprchovat se kratší dobu a zastavit tekoucí vodu při čištění zoubků. Po zhlédnutí tohoto videa svou "kapkou" ušetřené vody jistě rády pomohou.

 

Foto: „Brushing Kid“ od MayooresanVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme