Hradečtí našli alternativu k evropským dotacím

Projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Hradci Králové za 140 milionů korun se podařilo financovat bez evropských dotací z OPŽP. Jedná se o výjimku potvrzující pravidlo nebo hradečtí našli řešení svízelné situace týající se řady měst a obcí?

5 min. čtení

Když před čtyřmi letmi rozhodovali vlastníci čistírny o projektu rekonstrukce, narazili na problém s dostupností dotace z Operačního fondu Životní prostředí.

Tzv. podmínky přijatelnosti, které s Evropskou komisí sjednalo Ministerstvo životního prostředí, představují nepřiměřený zásah do tržního prostředí ve vodohospodářství. Chtěji-li vlastníci vodárenské infrastruktury dosáhnout na evropské dotace, musí splnit celou řadu striktních podmínek a pravidel, které často vedou k nehospodárnosti.

A právě z toho důvodu se Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VaK) spolu s představiteli statutárního města rozhodli vydat se vlastní cestou. Ředitel VaK František Barák je velmi spokojen, protože bez evropské dotace vyšla rekonstrukce čistírny mnohem levněji. „Evropské projekty mají svá pravidla, většinou jste nuceni zahrnout do projektu i věci, které nepotřebujete, to je běžná situace. Mohou to být požadavky na napojení aglomerací, další související rekonstrukce, které se musí udělat zároveň a nikoli později apod. V projektu s evropskými dotacemi máte povinností spoustu a všechny stojí peníze. Audity, shromažďování požadovaných dat, revize, posudky, právníci, když dotaci získáte, tak nastoupí posuzovatelé a kontroloři, do toho se pak přidává i národní metodika, postupy, které jsou nějakým způsobem vynucené a musíte je respektovat. Jako například Ministerstvem životního prostředí požadovaný finanční model.“

Rekonstrukce čistírny byla zahájena koncem roku 2008 a celkové náklady dosáhly výše 140 milionů bez DPH. Část prostředků pochází z dotace Ministerstva zemědělství (téměř 49 milionů korun), další část z úvěru cca 63 milionů korun, u kterého stát refunduje 4 % úroku. Zbylou částku investoval vlastník ČOV, prostředky si na to vytvořil z titulu předplaceného nájemného provozovatele ČOV, tj. Královéhradecké provozní, a.s.

Dle Baráka jsou projekty finacované z evropských fodnů dražší o 30 až 40 procent. „Je to v tom, že s penězi, které vám někdo dal, nešetříte, zatímco když jsou vaše, postupujete jako opravdový hospodář. U projektů dotovaných EU v hodnotě stovek milionů korun jsou to rozhodně desetimiliony, které zbytečně a neúčelně zaplatíte. Často je pak důsledkem značné navýšení ceny vodného a stočného, protože musíte generovat nemalé prostředky na spolufinancování.“

Odběratelé vody na Královehradecku se ale nemají čeho obávat. „Významné je to,  že jsme do budoucna nezatížili klienty, cena stočného se nezvýší. Zachováme příslib provozovatele, protože provozní podmínky umožňují zvyšovat vodné a stočné již jen o inflaci, DPH, poplatky za vypouštění vody apod,” konstatuje František Barák.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme