Hospodaření SVS skončilo ziskem 316 milionů Kč

Ziskem 316,3 milionu korun skončilo hospodaření Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která zásobuje Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Většina z něj půjde na obnovu vodohospodářského majetku. O výsledcích valné hromady dnes informoval ČTK mluvčí SVS Jiří Hladík. V roce 2010 firma hospodařila s rekordním ziskem 555 milionů korun.

3 min. čtení

"Do fondu reinvestic půjde 300,4 milionu korun a zbylých pět procent do rezervního fondu. Letos – stejně jako v předchozích letech – nebudou vypláceny dividendy," uvedl Hladík.

Cena vody na severu Čech je jednou z nejvyšších v zemi. Letos je 83,3 koruny za metr krychlový. Vytvářet zisk je ale podle vedení firmy nezbytností. "Díky zajištění vlastních finančních zdrojů v dostatečné výši jsme mohli realizovat legislativou požadované strategické investice v oblasti čištění odpadních vod a obnovu majetku i přes nečekané problémy se získáváním evropských dotací," uvedl předseda představenstva Tomáš Indra.

Severočeská vodárenská společnost totiž zřejmě s největší pravděpodobností přijde o evropskou dotaci 600 až 750 milionů korun na rekonstrukce čistíren odpadních vod. S čerpáním dotací mají problém hlavně firmy, které mají na provozování sítě nasmlouvanou jinou společnost. To je i případ SVS, jejímiž akcionáři jsou obce Ústeckého a Libereckého kraje, její síť ale provozují Severočeské vodovody a kanalizace, v nichž má majoritu Veolia.

V dalších letech se podle Indry zaměří zejména na obnovu majetku a strategické investice chtějí směřovat do oblasti výroby pitné vody.

SVS vznikla v roce 1993 a patří k největším vodárenským firmám v ČR. Společnost vlastní 459 severočeských měst a obcí. Zásobuje přes 12 procent území státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel. SVS svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Jde celkem o 8710 kilometrů vodovodů, 3785 kilometrů kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Foto: Wikipedie: Lindi44


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme