Historická vodárenská věž v Českých Budějovicích se ukáže veřejnosti

V Českých Budějovicích se budou moci návštěvníci u příležitosti Mezinárodního dne památek podívat do místní historické vodárenské věže v Mánesově ulici. Akce se uskuteční v sobotu 21. dubna od 10 do 17 hodin.

3 min. čtení

Prohlídky věže budou začínat v každou celou hodinu a maximální počet lidí v jedné skupině je omezený na dvacet díky omezenému prostoru uvnitř. Vstup návštěvníci najdou v Mánesově ulici v budově bývalého zákaznického centra.

„Přímo na místě se návštěvníci od průvodců dozvědí více o zajímavé historii této stavby a uvidí i dobové dokumenty, které se podařilo zachovat,“ zve mluvčí společnosti ČEVAK a.s. Jitka Kramářová.

Tato původní Vodárenská věž byla postavena v roce 1724 a stála celých 11 833 zlatých. Vodu odebírala z Vltavy až do počátku 20. století. Ta pak putovala potrubím do Samsonovy a dalších kamenných kašen ve městě. V roce 1882 byla věž upravena a zvýšena na 44,3 metru. V této podobě stojí doteď.

Protože ve 30. letech minulého století byla voda ve Vltavě už příliš znečištěná, byla ve vodárně nainstalována nová čerpací stanice a začala se zde upravovat voda z řeky Malše. Tato voda byla rozváděna do menších veřejných stojánků v ulicích a později i vodovodní sítě, jako užitková.Tímto způsobem fungovala vodárna až do výstavby úpravny vody ve Vidově ve druhé polovině 60. let minulého století.

Na počátku 80. let využívaly užitkovou vodu vyráběnou na této vodárně velké průmyslové podniky. Dnes část zařízení Vodárenské věže, která je jednou z nejstarších v Jihočeském kraji, slouží autorizované zkušebně vodoměrů.

Foto: Wikipedie: JAn Dudík


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme