Havárie vodovodního potrubí v ulici? Víte, kam volat a co se bude

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. spravuje v regionu Jičínska přes 650 kilometrů vodovodů. I když dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých úseků, řeší se ročně několik desítek havárií nebo poruch. Včasný zásah při takové havárii je pak klíčový, nejen kvůli úniku velkého množství vody, ale také kvůli ochraně majetku. 

7 min. čtení

Proto funguje na dispečinku VOS a. s. centrální telefonní linka pro hlášení poruch na čísle 493 033 343. Ta na místo pošle havarijní službu z příslušného střediska a začne se s opravami.

Více než šest set padesát kilometrů vodovodního potrubí v oblasti Jičínska obhospodařují jednotlivá provozní střediska – Jičín, Hořice, Nová Paka, Sobotka a Libáň. Pro případ havárie zde funguje 24hodinová pohotovost. „Havárie nebo poruchy nám většinou nahlašují sami obyvatelé. Většinou ale volají svým starostům, či na městský úřad, což není ideální. Pokud je někde viditelný únik vody, je nejlepší volat přímo naši nonstop linku na čísle – 493 033 343. Dovoláte se na dispečink, odkud je informace okamžitě předána na příslušné středisko, které do několika minut vyjíždí na místo,“ říká na úvod ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Po nahlášení poruchy musí pracovník ve službě zjistit její rozsah a vyhodnotit, kolik dalších pracovníků bude potřeba. „Dalším krokem je uzavření všech přívodů vody do lokality tak, aby obyvatelstvo v okolí bylo co nejméně omezeno jejím výpadkem. Podle podmínek v síti je však někdy nutné uzavřít vodu dočasně v celé obci, nebo části města,“ vysvětluje vedoucí jičínského provozního střediska Stanislav Šulc. Co nejrychleji je pak nutné získat vyjádření o uložení dalších sítí v daném místě a vytyčit je, aby nedošlo k jejich poškození. To může trvat i několik hodin. Po jejich vytyčení se začne s výkopem a hledáním porušeného místa, poté se rozhodne, jakým způsobem proběhne oprava. „Při práci na haváriích musí naši pracovníci postupovat maximálně obezřetně. Překopaná a promočená zemina je totiž nesoudržná a navíc bývá potrubí i více než 3 metry hluboko. Jakmile je potrubí opravené, musí se ještě odzkoušet tlakem a následně odkalit a odvzdušnit. Teprve poté je dodávka vody obnovena,“ dodává Stanislav Šulc.

Nejzáludnější jsou poruchy, které nejsou vidět. Dají se poznat pouze podle zvýšené spotřeby vody v dané lokalitě, nebývalého hluku v kanalizaci, rezonance ve vodovodním potrubí nebo podle sníženého tlaku vody při otevření kohoutku. „Voda může téct pod povrchem i desítky metrů. Pro tyto případy má společnost specialisty na diagnostiku sítí. Za pomoci přístrojů – tzv. korelátoru a půdního mikrofonu, dokáží s přesností na decimetry určit, kde došlo k poruše,“ vysvětluje ředitel společnosti Richard Smutný. Přístroj pracuje na základě měření zvuku způsobeného vodou protékající prasklinou v potrubí. Ale ani tato technika není 100%, někdy se musejí kopat po úsecích sondy.

V případě rozsáhlejších poruch a delší odstávky vody jsou obyvatelé informováni způsobem v místě obvyklým. Může to být třeba místní rozhlas, webové stránky města, vývěska apod. Informace lidé najdou také na www.vosjicin.cz. Pokud havárie trvá déle jak tři hodiny a v místě je odpojena také veřejná instituce, může se po domluvě přistavit cisterna s pitnou vodou. Obyvatelstvu se cisterna přistavuje zpravidla při krizových situacích trvajících déle jak 24 hodin. 

Foto: Wikipedia, JAn Dudík, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme