Hasiči preventivně kontrolují odkaliště

Hasiči mimořádně zkontrolují odkalovací a sedimentační nádrže chemiček a elektráren. Kontroly jsou reakcí na ekologickou katastrofu v Maďarsku.

5 min. čtení

K preventivnímu kroku hasiče přivedla katastrofa v Maďarsku, kde se roztrhla nádrž u obří hliníkárny a červený kal zaplavil dvě obce. Osm lidí přišlo při katastrofě o život.

"Chceme uklidnit veřejnost i sami sebe, že je všechno v pořádku," řekl mluvčí hasičů Radek Kislinger. Kontroly se budou týkat vytipovaných nádrží po celém Česku. Potrvají zhruba týden.

Na odkalovací nádrže se hasiči plošně zaměří vůbec poprvé. Kontrolami získají přehled o tom, jak okolí nádrže fakticky vypadá a kam se například dá najet s požární technikou. Vznikne také mapa nebezpečných odkališť a databáze kontaktů, kterou budou mít hasiči k dispozici pro případ havárie.

Hasiči budou kontrolovat chemičky, elektrárny nebo i teplárny a spalovny, které mají sedimentační nádrže, bez ohlášení do 20. října. V podnicích budou zjišťovat, zda jsou nádrže bezpečně zajištěny, zda má firma v pořádku dokumentaci a hráze nejeví poškození.

"Pokud se vyskytne pochybnost o celistvosti a stabilitě díla, oznámíme to vodohospodářskému úřadu," popsal mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Radek Kislinger.

Kolika míst a kterých konkrétně se budou kontroly týkat, hasiči zatím nedokáží říci. "Při vytypování odkališť budeme spolupracovat s krajskými úřady. Teprve v rámci této spolupráce vzniknou konkrétní seznamy kontrolovaných lokalit," dodal Kislinger.

Odkaliště nebo popílkoviště je místo pro trvalé uložení sypkých odpadů z průmyslových provozů. Nejčastěji se jedná o popílek a strusku z energetických provozů (elektrárny, teplárny, spalovny odpadů). Na popílkovišti se kromě popílku ukládají i ostatní tzv. vedlejší produkty – odsiřovací zbytky, struska (škvára z vysokých pecí) a někdy také vápenec. Většina těchto vedlejších produktů pochází z tepláren nebo z elektráren z fluidních kotlů. V českých teplárnách se nejčastěji používá hnědé uhlí, což zanechává až 30 % objemu původního paliva.

Většinou jsou tyto plochy zakládány poblíž vodních ploch nebo se vodní plochy uměle tvoří, aby se popílek a chemické látky lépe usazovaly. Odkaliště může vzniknout i na místě bývalého dolu nebo lomu.

Zdroj: www.hzscr.cz, Wikipedie


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme