Fyzikální modely objektů přehradní nádrže Nové Heřminovy potvrdily její bezpečnost a spolehlivost

Pro návrh plánovaného vodního díla Nové Heřminovy byly využity fyzikální hydraulické modely. Ty se postupně připravovaly několik let. Na těchto modelech se prováděly zkoušky například z důvodu ověření převedení 10 000leté povodně. Modelování vedlo k upřesnění projekčního návrhu, potvrzení bezpečnosti hráze a spolehlivé funkce jednotlivých objektů vodního díla.

5 min. čtení

„Přehrada Nové Heřminovy je významné a projekčně náročné dílo, u kterého musí být zaručena funkčnost a bezpečnost všech zařízení. Přehradní hráz musí vydržet v extrémních podmínkách, a i když je vlivem obrovských průtoků krajina devastována, přehradní hráz musí odolat obrovské povodni, která přichází jednou za 10 tisíc let,“ konstatuje generální ředitel státního podniku Povodí Odry a dodává: „Abychom o projektu přehrady důkladným způsobem informovali odbornou veřejnost i starosty a primátory dotčených měst a obcí, připravili jsme prezentaci těchto modelů přímo v hydraulické zkušebně na VUT v Brně s odborným výkladem pana profesora Jana Šulce, vedoucího výzkumných prácí.“

Jedná se o model všech pěti přelivných bloků, které obsahují také čtyři spodní výpusti v měřítku 1 : 35 a model jednoho přelivného bloku přehrady obsahující dvě spodní výpusti v měřítku 1 : 17. Již dříve byl vytvořen model prostoru pro usazování říčních splavenin, zejména štěrků u konce vzdutí nádrže Nové Heřminovy v měřítku 1 : 30. Účelem objektu je zabránit usazování nesených splavenin až v prostoru zátopy nádrže, ale naopak umožnit jejich usazení v určených místech na konci vzdutí, odkud se štěrky budou moci následně těžit a převážet do podjezí pod přehradou, kde bude tento materiál dotovat splaveninami „hladovou“ vodu z přehrady. Dotační prostor byl rovněž podroben hydraulickým zkouškám na modelu v měřítku 1 : 20.

„Trojrozměrné proudění nemůžeme adekvátně vyřešit numericky, abychom současně zvládli zohlednit i veškeré další faktory, třeba takzvaný aerovaný (provzdušněný) průtok. Fyzikální model je zcela odpovídající a můžeme se díky němu zaručit, že hráz bude bezpečná,“ doplňuje profesor Jan Šulc z VUT v Brně. Celkové náklady na veškerý hydraulický výzkum činí zhruba 5 mil. Kč.

„Každé takto významné vodní dílo je potřeba prověřit všemi dostupnými metodami, abychom si byli co nejvíce jisti jeho bezpečností,“
říká technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina a dodává: „Podobným způsobem byly prověřovány v době svého návrhu či v případě rekonstrukcí i další přehrady v kraji, v poslední době např. rekonstrukce přehrad Šance, Morávka či Těrlicko.“


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme