Fuksa a Drobil společně proti povodním

Ministr zemědělství Ivan Fuksa a ministr životního prostředí Pavel Drobil dnes informovali o spolupráci obou resortů. Mezi základní priority bude patřit změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, správné dodržování standardů správné zemědělské praxe a řešení protipovodňových opatření.

4 min. čtení

Ministři se shodli na tom, že dosavadní platné legislativní a ekonomické nástroje ochrany půdy jsou v určitých ohledech nedostatečné. Za možné řešení považují zásadní zvýšení poplatků za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to v závislosti na její kvalitě a tržní hodnotě. Nový návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu by měl přispět k zastavení úbytku zejména kvalitní zemědělské půdy a omezit poškozování půdy erozí nad přípustnou míru.

Ministři dále nastavili pružnější výměnu informací při stanovování povodňových škod. Intenzivně spolupracovat budou také na protipovodňové strategii, která má být předložena vládě do 31. 10. a na vytipování vhodných lokalit pro zadržování povrchových vod.

„Nejsem příznivcem toho, aby se kvůli opakujícím se povodním stavěly nové velké přehrady. Stojí miliardy a  také je obtížné získat souhlas majitelů pozemků. Proto jsem spíše zastáncem systému malých poldrů podél vodních toků, které se dají vybudovat v rámci pozemkových úprav,“ uvedl ministr Fuksa, který do protipovodňové prevence chce výrazněji vtáhnout samosprávy.

„Každý starosta ve své obci nejlíp zná historii povodňových událostí, ví, co krajina v jeho katastru dokáže zvládnout a návrhy na řešení může mít efektivnější, než sebelepší projektant jen tak od stolu,“ řekl ministr Ivan Fuksa.

„Řádné hospodaření v krajině a obnovení retenční schopnosti krajiny jsou prioritou obou resortů. Za významný krok považujeme též zřízení povodňového fondu pro roky 2013-2027, sdělil ministr Pavel Drobil.

Oba resorty chtějí také úzce spolupracovat na plnění požadavků směrnice EU o čištění městských odpadních vod, aby vyloučily případné riziko finančních sankcí pro ČR. S velkým očekáváním budeme sledovat jejich další kroky…


Zdroj: (jak)

Zdroj: (jak)

Doporučujeme