Francouzská Veolia rozšiřuje své domácí portfolio

Veolia byla letos ve Francii úspěšná, získala nové zakázky ve čtyřech francouzských lokalitách. V Cannes Pays de Lérins bude deset let provozovat kanalizace. V Bretani a v obci Givors se bude starat o kompletní vodní hospodářství a konečně v Normandii bude pro svazek obcí poskytovat kanalizační služby. 

4 min. čtení

♦ V regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur svěřil městský úřad aglomerace Cannes Pays de Lérins Veolii od 1. ledna 2019 desetiletou zakázku na provozování kanalizační soustavy, která zahrnuje čistírnu odpadních vod a síť o celkové délce 526 km. V této oblíbené turistické destinaci v létě roste počet obyvatel ze 158 000 na více než 3 miliony. Moderní dálkový řídicí systém Hypervision 360 analyzuje data v reálném čase, díky čemuž dokáže lépe řídit síť a předcházet rizikům. Využívá nejmodernější kamery, poskytující diagnostiku v reálném čase, drony, které kontrolují potrubí, čidla snímající stav sítě a nástroje pro předpovídání srážek.

♦ V Bretani si svazek 25 obcí v okolí města Dinan zvolil Veolii jako hlavního dodavatele pitné vody na období sedmi let v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Za dobu trvání smlouvy se spotřeba energie na poskytování této služby díky zavádění moderních technologií sníží o 7 %. Stejně jako v canneské aglomeraci bude i v Dinanu a jeho okolí uplatněn moderní řídicí systém Hypervision 360. Kromě toho se počítá s digitalizací a lepším zacílením zákaznických služeb.

♦ V regionu Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes
získala Veolia šestiletý kontrakt na provozování veřejné kanalizační soustavy v obci Givors. V plánu jsou konkrétní řešení, která omezí dopad na životní prostředí z hlediska vody, kalů, energie, zápachu i hluku.

♦ V Normandii se samosprávný orgán lokality Côte de Nacre (Perleťové pobřeží), která zahrnuje osm obcí, rozhodl v rámci svazku obcí svěřit Veolii poskytování kanalizačních služeb včetně provozování 170 km sítí, 8 vyrovnávacích nádrží, 34 přečerpávacích stanic a čistírny odpadních vod s kapacitou 97 000 ekvivalentních obyvatel. Smlouva obsahuje ustanovení o ochraně vod pro koupání s posílenou kontrolou kanalizační sítě v letním období, využití fotovoltaicko-termálního procesu Cogenair pro kompostování kalů a zavedení „sociálních“ sazeb.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme