Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 %

Během osmi let byla v Apalitu zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž se zvýšila míra pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo k zajištění nezávadnosti dodávané vody i vytvoření nových pracovních míst.

7 min. čtení

Město Apalit leží ve východní části provincie Pampanga v centrální oblasti Luzonu na Filipínách. Rozkládá se na ploše asi 6 147 hektarů a je rozděleno na dvanáct barangají. Stejně jako jiná města v oblasti, i Apalit prožívá bouřlivý růst. Mezi lety 2000 a 2011 se počet jeho obyvatel zvýšil o 74 procent a počet domácností o 77 procent.

Zadání pro soukromého provozovatele

Od uzavření memoranda o budoucí smlouvě v roce 2003, kdy společnost Apalit Waterworks převzala od nevládní organizace čerpadlo a vrt, se jí podařilo díky koordinaci s barangaji (městskými částmi) v Apalitu a sousedním Macabebe vybudovat velmi rychle celý vodovodní systém. Záměrem bylo provést další vrty, vybudovat další sítě a systém péče o zákazníky. Investice a provoz zajišťuje společnost, která financuje práce a provoz hlavně z tržeb od odběratelů. V současné době obsluhuje 103 tisíc obyvatel.

Výsledky: Míra pokrytí vzrostla na 52,87 %
Poté, co dostala studnu a vrt od barangaje Tabuyoc (nejvzdálenější od středu města) do své správy, začala společnost Apalit Waterworks instalovat síť z PVC trubek a připojovat odběratele s vodoměry. Od té doby společnost postupně rozšířila své vodárenské služby i do dalších oblastí, provedla nové vrty, instalovala nová čerpadla a záložní generátory a vybudovala tři spádové vodojemy a rozvodnou síť pokrývající části všech dvanácti barangají ve městě a dva barangaje v Macabebe. Počet odběratelů v Apalitu vzrostl ze 150 na konci roku 2003 na 10 128 v roce 2011. V Macabebe počet odběratelů vzrostl z 258 v roce 2008 na 429 v roce 2011. To znamená, že celková míra pokrytí v daném období vzrostla z 0,89 procent na 52,87 procent obyvatel.

Zajištění nezávadnosti vody
Všechny vodárny jsou vybaveny elektronickými chlorátory, zajišťujícími nezávadnost vody. Kvalita vody je sledována a kontrolována z hlediska bakteriologických a fyzikálně-chemických vlastností podle filipínských státních norem pro pitnou vodu (PNSDW 1999). Kopie prováděných rozborů se předávají ministerstvu pro vodní zdroje a výsledky trvale odpovídají parametrům PNSDW. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo během osmi let k zajištění nezávadnosti dodávané vody pro více než 50 procent obyvatel Apalitu.


Dotace pro domácnosti

Odběratelé mají možnost se napojit na vodovodní síť společnosti Apalit Waterworks, jakmile se síť dostane do jejich blízkosti. Poplatek za připojení v roce 2011 činila 2 360 pesos za půlcoulovou domovní přípojku a 2 660 pesos za půlcoulovou komerční přípojku. Tarify sjednává místní samospráva se společností Apalit Waterworks, a poté je schvaluje ministerstvo pro vodní zdroje.

Vytvořeno 39 nových pracovních míst
Výstavba dalšího potrubí a infrastruktury a jejich opravy rovněž podporují místní zaměstnanost. Firma postupně zavádí moderní technologie, jako jsou měřicí ústředny, hydraulické modely, geografické informační systémy a úsporné pohony s polovodičovou regulací. Souběžně s tím musí zvyšovat kvalifikaci a dovednosti svých zaměstnanců. Kromě zvýšení produktivity a zlepšení hygieny, kterou přináší kohoutková voda, firma Apalit Waterworks výrazným způsobem přispěla k rozvoji místní ekonomiky, protože poskytuje vodu také pro komerční a průmyslové činnosti a umožňuje novou bytovou výstavbu. Společnost Apalit Waterworks přímo vytvořila 39 pracovních míst.

 

Zdroj: Wikipedia, Mike Gonzalez, licence


Zdroj: jb

Zdroj: jb

Doporučujeme