Expedici Monoxylon čeká v září další testování pravěkého člunu

Členy experimentální archeologické expedice Monoxylon III čeká letos ještě jedno testování repliky neolitického člunu, na kterém se chtějí příští rok plavit přes Egejské moře. Zkoušet budou především plachtu, která by měla člunu dát výrazně vyšší rychlost. Úpravu by také ještě měla prodělat příď lodi, aby lépe rozrážela vlny. 

5 min. čtení

Při pětidenních testech na začátku července na nádrži Rozkoš mořeplavci řešili hlavně stabilitu lodi a zkoušeli prototyp plachty. ČTK to řekl vedoucí výpravy Radomír Tichý.

"Závěrečné testy uděláme na konci září opět na Rozkoši. Budeme již chtít docílit finální podoby člunu i plachty," řekl Tichý. Při použití prototypu plachty pádlaři dokázali plout s člunem rychlostí až sedm kilometrů v hodině, zatímco při usilovném pádlování bez plachty se dostali jen na 4,5 kilometru v hodině. Právě parametr rychlosti je vedle nosnosti člunu podle Tichého důležitý pro historické zkoumání. Cílem expedice je ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí monoxylů při šíření zemědělství z Malé Asie do Evropy a ve Středomoří.

Devítimetrové plavidlo je vytesáno z jednoho kmene stromu a mořeplavci jej použili již před 20 lety při expedici Monoxylon II. Předlohou člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo, jež bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma.

Od poslední expedice člun značně vyschnul a na vodě ztratil stabilitu. Proto se členové expedice v minulých dnech na Rozkoši snažili problém stability vyřešit použitím téměř půl tuny zátěže ve formě pytlů s pískem, které mohly suplovat zátěž z mladší doby kamenné. "Později se podařilo ze zátěže ubrat polovinu, když se snížily polohy laviček pádlařů. Ke stabilitě přispělo i rozložení pádlařů symetricky po stranách plavidla," řekl Tichý.

Expedice na Rozkoši splnila i cíl intenzivní plavby, kdy pádlaři simulovali soustavnou plavbu mezi ostrovy v Egejském moři. Dávky pádlování si posádky postupně zvyšovaly, přičemž při posledním testu se každý člen posádky zúčastnil tří etap po dvou hodinách.

Trasa mořeplavců příští rok na přelomu května a června povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos a odtud přes ostrov Santorini na Krétu. Při pádlování přes Egejské moře se budou střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Na moři bude člun jistit doprovodné plavidlo. Rozpočet akce není uzavřen, organizátoři odhadují, že je vyjde na více než půl milionu korun.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Dohromady urazili 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.

Foto: Wikipedia, Jan Kameníček, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme