Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují se starostové

Server Vodarenstvi.cz uspořádal na přelomu ledna a února letošního roku anketu na téma čerpání evropských dotací z OPŽP. Odpovědělo celkem 420 starostů od malých obcí až po krajská městů. Zkušenosti starostů jsou však bohužel negativní.

15 min. čtení

Čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na vodárenskou infrastrukturu se zadrhává. Polovina rozpočtového období je již za námi, a dosud byla čerpána necelá desetina určených prostředků. Výsledky ankety jsou více než výmluvné – za negativní označilo své zkušenosti s činností Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který dotace administruje, 84 % představitelů místních samospráv.
 
Složitá administrativa
Co vadí starostům nejvíce, je zcela jednoznačné. Téměř devadesát procent z nich označilo za největší problém zbytečnou a složitou administrativu. Další výhrady pak směřují ke stále se měnícím dotačním pravidlům a velmi dlouhým termínům pro vyřízení. „Administrativní náročnost odradí běžného žadatele. Možnost udělat chybu z nepozornosti, opomenutí atd. je velká. SFŽP by měl změnit původní podezíravost, že každý žadatel chce podvádět, v přístup, že každý žadatel je chudák, kterému musíme pomoci,“ uvádí kupříkladu místostarosta jihočeského Hatína Jiří Boček. „Se Státním fondem životního prostředí jsme jednali 3 roky. Od předložení dokladů k avízu platby proces trval neuvěřitelných 421 dnů," komentuje zkušenosti s vyřízením dotací pan Vyhnálek, předseda Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.
  
Bez poradců ani ránu
Obce se prakticky neobejdou bez pomoci poradenských firem. Ta ale stojí nemalé částky, které by mohly být vynaloženy účelněji. Výstižně to ostatně v anketě glosovala starostka obce Zámrsk, Zuzana Tvrzníková. „Podle mého názoru bez spolupráce s poradenskou společností není schopna obec náročným administrativním kritériím přípravy žádosti dostát. Nutnost najmout si pro přípravu poradenskou společnost žadatelům odčerpá prostředky, které by bylo možno rozumně využít jinde.“ Bez poradenských služeb se tak neobejde devadesát procent obcí. Nejenom obce jsou vydány na milost poradenských firem. Stejně tak se bez nich neobejde ani SFŽP. Poradenské firmy vnímá jako největší žábu na prameni celého schvalovacího procesu více než čtvrtina představitelů zainteresovaných obcí.     

Velké problémy malých obcí

Přístupové smlouvy s Evropskou komisí, které nás zavazují ke splnění dané kvality odpadních vod, se týkají obcí nad dva tisíce obyvatel. Tomu odpovídají i dotační pravidla, přičemž menší obce, pokud neleží v chráněné krajinné oblasti, nemají na dotace nárok. Čistírny odpadních vod sice obce do 2 tisíc obyvatel mít  nemusí, vybudovat či modernizovat vodárenskou infrastrukturu ale potřebují, a najít financování tak náročných projektů bez pomoci dotací je velmi těžké. Často pak vznikají paradoxní situace, kdy obce dostanou bez problémů dotace např. na cyklostezku, s dotací na vodárenskou infrastrukturu ale neuspějí.

Diskriminační podmínky snižují čerpání
Pokud obec či město splní základní podmínky, často naráží na další. Zásadním problémem je např. snižování dotace podle délky uzavřených smluv s provozovatelem vodárenské infrastruktury. Posuzovány jsou totiž také smlouvy uzavřené dávno před naším vstupem do EU, tedy v době, kdy nikdo nemohl budoucí dotační podmínky znát. Obce jsou dnes v nezáviděníhodné situaci. Buďto přesvědčí provozovatele ke změně smlouvy, anebo akceptují snížené dotace a hledají další prostředky pro kofinancování. U smluv do konce roku 2020 mají obce nárok na evropské dotace ve výši max. 60 % způsobilých výdajů, u smluv do konce roku 2022 pak 30 % způsobilých výdajů. U delších smluv nemají obce na evropské dotace nárok.

Požadavky na změnu jsou slyšet ze všech stran
Co by žadatelé o dotace z OPŽP chtěli změnit na stávající praxi, je poměrně jasné. „Sjednotit a zjednodušit administrativní procesy pro celý projekt od žádosti až po závěrečnou zprávu; týká se to i případných změn v průběhu projektu, které jsou vyvolány vnějšími vlivy, a  které nemohly být známy v průběhu přípravy projektu,“ shrnuje Václav Matula, prokurista Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín.

František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) souhlasí: „Zásadní změnou vedoucí k racionalizaci musí projít celý proces administrace přípravy a realizace projektů financovaných z OPŽP.”  Barák navíc doporučuje konkrétní příklady řešení: „Budoucí finanční a technické poradenství pro SFŽP a MŽP se musí orientovat efektivnějším způsobem než zaběhlá praxe, musí být vytvořen flexibilnější postup pro posuzování projektů se zcela individuálními vlastnicko-provozními vztahy.“  

MŽP a SFŽP by měly také dle Baráka razantněji obhajovat zájmy ČR při jednání s orgány Evropské komise (zejména DG Regio). V některých případech dokonce  SFŽP žadatelům ukládá přísnější podmínky, než bylo s Evropskou komisí dojednáno. „Z odpovědí starostů je zřejmé, že nároky MŽP/SFŽP často přesahují požadavky vyplývající ze závazků dohodnutých mezi ČR a Evropskou komisí v tzv. ‚Podmínkách přijatelnosti pro OPŽP‘ v roce 2007. Například požadavky na rozsah a úpravy provozních smluv, na finanční modely pro smíšené společnosti a ‚servisní‘ model provozování, dále způsob posuzování ‚podstatných změn smluv‘ i požadavky k návrhu koncesních smluv," uzavírá František Barák.


Výsledky ankety:

1) Jaké jsou Vaše zkušenosti s čerpáním dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)?
– pozitivní 16 %,
– negativní 84 %.

2) Nejproblematičtější podmínky pro čerpání z OPŽP? (vícečetné odpovědi)
– zbytečná a složitá administrativa 87 %;
– diskriminace kvůli délce provozních smluv 65 %;
– dlouhé termíny 39 %;
– změna podmínek v průběhu dotačního procesu 34 %;
– diskriminace malých obcí, které nejsou v CHKO (nemají nárok na dotace) 28 %.
  
3) Jak dlouho trvalo Vaše jednání se SFŽP ohledně dotací OPŽP od schválení dotace po vlastní odeslání financí na účet?  
– 3 roky 56 %,
– 4 roky 24 %,
– ostatní 20 %.

4) Používali jste pro přípravu dotační žádosti poradenské společnosti? Pokud ano, jak hodnotíte jejich přínos?
– ANO 92 %,
– NE 8 %.
Přínos poradců hodnotí pozitivně 90 %.

5) Co by měl dle Vašeho názoru Státní fond Životního prostředí změnit ve své práci? (vícečetné odpovědi)
– zjednodušit administrativu 87 %,
– změnit podmínky 65 %,
– minimalizovat vliv poradců na straně SFŽP i žadatelů 28 %.

 


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme