Evropská komise schválila šestý velký projekt Operačního programu Životní prostředí

Evropská komise schválila České republice šestý velký projekt z Operačního programu Životní prostředí, vodohospodářský projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně". Projekt byl podán statutárním městem Brnem do III. výzvy MŽP v rámci OPŽP.

3 min. čtení

Řídící orgán, kterým je Ministerstvo životního prostředí, předložil tento projekt Evropské komisi v červenci 2010 a v prosinci 2010 a v květnu 2011 dodal ještě doplňující informace.

„Vítám, že všechny podklady prošly kontrolou a posouzením Evropské komise v podstatě bez zaváhání a projekt byl počátkem tohoto týdne schválen. Jde už o šestý velký projekt, který v našem Operačním programu Životní prostředí uspěl. Jeho realizací se vyřeší rozšíření a zkvalitnění veřejného stokového systému v aglomeraci Brno a Brno-Žebětín“, říká k nové informaci ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Realizací skupinového projektu, který obsahuje 13 podprojektů, dojde ke snížení koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných do povrchových vod – řeky Svitavy a Svratky v souladu s evropskou směrnicí o čištění městských odpadních vod a naplní i požadavky příslušných právních předpisů České republiky.

Vybudováním téměř 13 kilometrů nové kanalizační sítě a rekonstrukcí 11,7 kilometrů stávající kanalizace v aglomeraci Brno a Brno-Žebětín bude umožněno i napojení dalších téměř 4 tisíc obyvatel. Celkové výdaje na projekt se předpokládají ve výši 2, 226 miliardy korun, z nichž téměř 1 miliarda bude uhrazena právě z dotace Operačního programu Životní prostředí, z toho 54,4 milionů jde z financí Státního fondu životního prostředí ČR.

Foto: Wikipedie, Sokoljan


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme