EurEau letos slaví 40. výročí. Jaké jsou její úspěchy?

EurEau je evropskou asociací sdružující vodárenské společnosti poskytující své služby více než 400 milionům zákazníků. Ke svému čtyřicátému výročí natočilo sdružení sérii video spotů s předními evropskými odborníky. Pojďme se podívat na první z nich.

3 min. čtení

Jak vnímáte úspěchy EurEau?
Na to se při příležitosti významného výročí asociace zeptala vybraných evropských osobností, členů EurEau.

"Za největší úspěch EurEau považuji impementaci evropské směrnice o městských odpadech. V tomto případě byly naše výsledky opravdu velmi dobré,"
vysvětluje hned v úvodu na konkrétním příkladu Bruno Tisserand z francouzské vodárenské společnosti FP2E.

"Musíme si uvědomit, že ne ve všech oborech se podařilo dosáhnout takové úspěchu jako ve vodárenství. Pokud se obracíme na Evropskou komisi či jiné organizace, EurEau reprezentuje celý vodárenský obor. V jiných odvětvích je běžné, že separátně jedná privátní a veřejný sektor," zdůrazňuje Carl-Emil Larsen z dánské vodárenské společnosti DANVA, který je také členem evropské komise Legislation, Economics and Management.

"Za léta svého působení se EurEau podařilo navázat spolupráci a získat zastoupení ve všech relevantních výborech Evropské komise a to je úspěch sám o sobě," shrnuje Renée Bergkamp z holandské VEWIN.

"Opravdovým úspěchem EurEau je zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy asociace a zlepšení služeb, které poskytujeme našim zákazníkům," dodává Roberto Zocchi z italského ACEA.

Co stojí za úspěchem asociace? Carl-Emil Larsen v závěru zdůrazňuje kompetentnost: "Na všech úrovních máme řadu odborníků, kteří jsou Evropské komisi schopni pohotově připravit návrhy opatření a změn. V EurEau máme kompetentní odpovědi, ať už se zeptáte na cokoli."

Více video spotů asociace EurEau naleznete na youtube.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme