EU obnovila certifikaci dotací z OPŽP v celkové výši 21,5 mld. korun

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí předal 18. října 2012 potřebné podklady k mimořádné 5. certifikaci výdajů na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí, následně byla odeslána žádost o platbu Evropské komisi a poté byla obnovena certifikace. O obnovení certifikace velmi usiloval bývalý první náměstek MŽP Jakub Kulíšek.

3 min. čtení

Obnovení certifikace předcházela dohoda mezi českou stranou a orgány Evropské komise na výši plošné korekce v souvislosti s uzavřením předchozích auditů. Korekce byla úspěšně snížena z původně navrhovaných 13,32 % na 5 % na veškeré výdaje v Operačním programu Životní prostředí, které byly proplacené příjemcům od začátku programu do 31. srpna 2012.

„Naší prioritou je, aby v Operačním programu Životní prostředí byly finanční prostředky, na které má Česká republika nárok, vyčerpány v maximální možné míře a aby přispěly ke zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme. Vedení Ministerstva životního prostředí o výši korekce vyjednávalo s Evropskou komisí systematicky. Svým aktivním přístupem ministerstvo snížilo původní výši korekce o více než 8 % na současných 5 %. Považujeme tento výsledek za úspěch našeho společného vyjednávání,“ uvádí nový první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Operační program Životní prostředí je objemem financí ve výši 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR druhým největším českým operačním programem. Zásadním způsobem přispívá nejen k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, ale i ke zvyšování atraktivity České republiky pro investice, a podporuje tak celkovou konkurenceschopnost i ekonomickou situaci českých firem.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme