Edinburgh v květnu hostí mezinárodní kongres o vodě

Patnáctý ročník mezinárodního kongresu World Water Congress XV se letos koná v Edinburghu od 25. do 29. května. Akci pořádá asociace IWRA (International Water Resources Association) s podtitulem Světová voda, zdroj pro rozvoj: příležitosti, výzvy a omezení.

3 min. čtení

Vyspělé i rozvojové země naléhavě čelí zvyšené potřebě po vodních zdrojích v průmyslových, zemědělských a jiných odvětvích. Reagovat musí také na důležité otázky v oblastech se znečištěným životním prostředím nebo nedostatkem vody. Kongres vám umožní pochopit vodu jako zdroj pro hospodářský, ekonomický i enviromentální rozvoj.

XV. světový kongres o vodě poskytne platformu pro otevřenou diskuzi a debatu mezi vědci, státní správou i lidmi přímo z praxe. Hovořit se bude o tématech z různých oborů a odvětví vyspělých i rozvojových zemí. Můžete se těšit na diskuze o vodním hospodářství, problémech, rozvoji, postupech státní správy na lokální, regionální, mezinárodní i globální úrovni v rychle se měnícím světě.

Zváni jsou všichni, kteří se chtějí zapojit do probíhající diskuze o efektivním, spravedlivém a hospodárném řízení vodního hospodářství. Na programu jsou například následující témata: Hledání legitimity: role regulace a hospodářské soutěže, Změna klimatu a vody v rozvojových zemích nebo To nejlepší ze světových úmluv o vodě.

Vystoupí prezident Světové vodní rady prof. Ben Braga, výkonný ředitel Stockholmského mezinárodního vodního institutu Torgny Holmgren, Aziza Akmouch z OECD a další světoví odborníci dané problematiky.

Přihlášky a podrobný program naleznete na webových stránkách www.worldwatercongress.com.

 

 

Foto: Wikipedia, licence
Zdroj: worldwatercongress.com


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme