Dvůr Králové podal stížnost proti soudcům

Spor mezi radnicí ve Dvoře Králové nad Labem a společností Vodovody a kanalizace (VaK) vstoupila do dalšího kola. Zástupitelé města požádali ministerstvo spravedlnosti o prověření přístupu soudců ke sporům, které město s firmou vede.

6 min. čtení

Radním vadí, že okresní soud v Trutnově upřednostňují žaloby podané společností VaK, zatímco žaloby podané městem na firmu odsouvá dokonce i několik let.


"Je zajímavé, jak stejný soud rychle řešil žalobu společnosti VaK na manžele, kteří se jako řada dalších lidí rozhodli v roce 2010 na výzvu radnice platit za vodu přímo městu a ne společnosti VaK. Tento soud nakonec dopadl pro město nepříznivě. Nyní soud začne už v únoru řešit žalobu, kterou v prosinci podal na město obyvatel města, který se rozhodl ke společnosti VaK vrátit a žádá po městu zpět peníze, jež mu za vodné platil," podivuje se královédvorský místostarosta Jan Bém.

Zdůraznil, že soudci naopak dva a půl roku odkládají dvě zásadní žaloby, které radnice podala na společnost VaK. "Je to žaloba, kde by měl soud rozhodnout, zda platí smlouva o pronájmu z roku 1994. Druhou žalobu město podalo, aby soud určil, zda má provozovatel kanalizací a vodovodů platit čištění odpadní vody" uvedl.

Podle Béma VaK svým zákazníkům čištění vody účtuje, ale vybrané peníze si nechává."Provozovateli čistírny odpadních vod ani městu za čištění neplatí. Město musí toto čištění za obyvatele platit z rozpočtu, v němž pak tyto peníze chybí, a radnice nemá na investice," tvrdí místostarosta.

Postup soudu radním připadá nespravedlivý. "Vadí nám také, že soudní spory mezi VaK a radnicí ve většině případů řeší jediný soudce. Proto jsme se obrátili na ministerstvo spravedlnosti se stížností na postup trutnovského okresního soudu," vysvětlil.

Soudkyně Okresního soudu v Trutnově Michaela Koblasová, která některé spory mezi městem a společností VaK rozhodovala, nesouhlasí s tím, že by nějakým způsobem společnosti VaK stranila. 
"V uplynulém roce jsem rozhodla o dvou žalobách podaných společností VaK na město. Jedna sice dopadla pro město nepříznivě, ale druhý spor radnice vyhrála. V tom sporu jsem nevyhověla společnosti VaK, která chtěla po radnici vrátit již zaplacené peníze za čištění odpadních vod. Tyto peníze považovala za bezdůvodné obohacení. Také délka obou řízení od podání žaloby do doby vydání mého rozhodnutí byla srovnatelná," tvrdí soudkyně.

Různou délku projednávání žalob soudkyně zdůvodnila složitostí případů a nesouhlasí ani s tvrzením, že by spory mezi zmiňovanými subjekty řešila jen ona nebo jen pár soudců: "Dnes už soudí spory mezi radnicí a společností VaK téměř každý soudce v Trutnově. Ne všichni ale mají stejný počet těchto žalob. Jednotlivé případy dostávají formou automatického přidělování."

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková řekla, že ministerstvo spravedlnosti v této věci přijalo podání jednoho z radních Dvořa Králové nad Labem: "Ministerstvo se podáním zabývá, v této fázi se k němu ale bohužel nemůže vyjádřit, je třeba počkat na závěry šetření."

Foto: Wikipedia, Karelj, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme