Dvousložková nebo jednosložková cena ve Vimperku?

Navýšení ceny vody ve Vimperku bude činit 2,8 procent. Zastupitelé nakonec rozhodli, že v příštím roce zůstanou u jednosložkové ceny vody.  

4 min. čtení

Zástupci vodárenské společnosti ČEVAK přitom na jednání zastupitelů navrhli kalkulaci pro dvousložkovou cenu vody.

Podle ČEVAK totiž dvousložková cena více respektuje zejména objem spotřebované pitné vody a náklady na její výrobu. Ty jsou totiž stejné bez ohledu na to, zda někdo spotřebuje ročně jen deset kubíků nebo čtyřicet a víc.

"Po několika předjednáních jsme došli k návrhu ve dvousložkové formě, kde by cena vodného u pohyblivé složky zůstala na stejné výši jako je v letošním roce, tedy 33,28 koruny za kubík vody. Cena stočného v pohyblivé složce by se snížila. Nyní se platí 30,74 koruny za kubík nově by to bylo 29,23 koruny za kubík. Ve dvousložkové formě by se připočetla cena ročního paušálu, který by u nejběžnějších vodoměrů v případě rodinných domků činila 608 korun za vodoměr a rok. To představuje zhruba 50 korun za měsíc," uvedla zástupkyně společnosti ČEVAK Lucie Součková.

To by ale byla pro obyvatele, kteří v současnosti platí jednosložkovou cenu, zásadní novinka.

Stávající jenodložková cena za vodné a stočné činí 70,37 Kč/m3. Zastupitelé pro příští rok schválili navýšení ceny vody na 72,37 korun.

Původní návrh byl vyšší. Město hledalo cesty, jak cenu snížit – provozovatel přistoupil na snížení zisku na sedm procent, přestože mu smlouva zaručuje procent patnáct a obvyklý zisk je deset procent. Ani to však nestačilo a zastupitelé dvousložkovou cenu nakonec odmítli s tím, že by nebyla pro většinu obyvatel příznivější. Vyplácet by se začala teprve ve chvíli, kdy by spotřeba byla vyšší než 180 kubíků.

Není to ale jen šetření obyvatel, které má vliv na nižší spotřebu vody ve Vimperku. Ta je dána i tím, že město investuje rok co rok značné částky do rekonstrukcí, oprav a modernizací vodovodní a kanalizační sítě, což se projevuje snížením ztrát.

Foto: Wikipedie, Sokoljan


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme