Dvoru Králové nad Labem hrozí uzavření čističky odpadních vod

Znečištěná odpadní voda v Labi. Tak může za několik dní dopadnout spor Dvořa Králové a firmy WWTP Dvůr Králové, která je provozovatelem čistírny odpadních vod. Společnost na začátku ledna zaslala radnici dopis, v němž mimo jiné stojí, že v pondělí 6. února v 6:00 zastaví provoz.

11 min. čtení

Podle místostarosty Jana Béma se provozovatel čističky odpadních vod v dokumentu opírá o skutečnost, že město neplatí sjednanou cenu za čištění odpadních vod. "Žádná dohoda o výši platby není stanovena. Platíme částku, kterou nařídil v roce 2005 vodoprávní úřad, protože ani tehdy neexistovala dohoda. Tím pádem máme stanovenou jakou si zálohu na čištění vody, která bude následně vyúčtována," vysvětlil Bém a dodal: "Společnost v dopise také uvádí, že máme s úhradou šedesát dní prodlení, což ale není pravda. Na úhradu má město vydán exekuční příkaz, takže si nemůžeme dovolit neplatit."

Aleš Morávek, ředitel společnosti WWTP, k rozhodnutí přerušit čištění odpadních vod řekl: "Vedlo nás k tomu porušování jednoho bodu z rozhodnutí ministerstva zemědělství, které upravuje práva a povinnosti města Dvora Králové nad Labem a společnosti Evorado Import jako majitele čistírny odpadních vod. Jedná se o placení za službu, kterou město odebírá."

Kalkulovaná cena pro rok 2012 za čištění metru krychlového odpadních vod činí 11,65 Kč včetně DPH. Objem čištěných vod přes biologickou část byl loni přes 3,7 milionu kubíků. "Město ale tvrdí, že nebude platit za všechny kubíky,které přitečou na čistírnu, chce hradit jen čištění splaškových vod. Nejde však rozlišit odpadní vodu z domácností, průmyslových provozů nebo balastní či podzemní. Správná je podle nás cena kalkulovaná, kterou město rozporuje. Proto podalo podnět na Finanční ředitelství,aby ji prověřilo," sdělil Morávek. Dále také řekl, že "finanční ředitelství Praha neshledalo žádné pochybnosti, že by společnost Evorado Import v kalkulaci ceny za čištění měla neoprávněné náklady. Kontrola WWTP je před dokončením."


Město zahájilo kroky proti přerušení provozu čističky. "Minulý týden jsme byli se starostkou Editou Vaňkovou na jednání na ministerstvu životního prostředí, měli jsme schůzku s ředitelem sekce kanalizací a čističek. Upozornili jsme na to, co hrozí, a žádali ministerstvo o vydání předběžného opatření, aby k dané situaci nedošlo, nebo o kroky, jež by vedly k jejímu zamezení. Odpověď ale ještě nemáme," říká Jan Bém. 
Pokud by byl provoz čističky přerušen, město je připraveno podat trestní oznámení z důvodu ohrožení zdraví obyvatel města a životního prostředí.

"Splaškové vody by se hromadily v kanalizaci a některými přepady by začaly odtékat do Labe. Pokud by se některé trubky ucpaly, začaly by se kanály vylévat zřejmě do luk a splašky by mohly téct po chodnících. Zasaženy by byly asi i některé domy," myslí si Bém. 
"Pro běžného odběratele, který má smlouvu na odvádění odpadních vod s městem nebo společností Vodovody a kanalizace, to neznamená vůbec nic," tvrdí zase ředitel Aleš Morávek, který podle svých slov není příznivcem přerušení provozu. Jedním dechem ale dodává: "S majitelem ČOV jsme se ale společně rozhodli, že je to možná jedna z posledních možností, jak posunout řešení problému."

Vedení města celou věc nahlásilo příslušným úřadům. "V tomto případě by měla zasáhnout hygiena, jednali jsme i na krajském úřadě a všem zaslali písemné stanovisko. V něm stojí, že by případ měla řešit státní správa, protože z titulu obce nejsme schopni ve věci cokoliv podniknout, není k tomu precedent. Státní správa má lepší nástroje než my, navíc nás do problému dostala hlavně privatizace čističky," vysvětluje místostarosta a dodává: "O postupu v případě, že dojde k přerušení čištění odpadní vody jsme jednali i s provozovatelem naší kanalizační sítě, společností VAK, jejíž jednatel nám sdělil, že bude postupovat podle schváleného provozního a manipulačního kanalizačního řádu."

Podle Aleše Morávka existuje možnost, že čistírna nakonec uzavřena nebude. "Šance na dohodu je vždycky. Krok jsme ale podstoupili proto, že chceme opět obnovit jednání s městem, která by vedla k dohodě o ceně za čištění odpadních vod. Jednání probíhala už dříve za současného vedení dvorské radnice, ale byla z její strany jednostranně ukončena."

Ředitel společnosti WWTP počítá i s případným právním postihem. "Rozhodnutí, které jsme provedli, je ale pod kuratelou právníků. Ti došli k názoru, že na základě všech skutečností je náš krok oprávněný. Nemůžu předjímat,jak sek situaci postaví vodoprávní odbor, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí. Máme ale platné povolení k vypouštění odpadních vod a určenou výpusť do Labe. Pokud dojde k odstavení provozu, tak znečištěná voda poteče z výpusti jiné, ne naší."

Foto: Wikipedia, Karelj, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme