Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.

3 min. čtení

Bukurešť je hlavní a největší město Rumunska, ve kterém bydlí víc než 2 miliony obyvatel. Město je politickým, kulturním a hospodářským centrem země. V rámci celé země je Bukurešť nejbohatším regionem. Z průmyslu je zde zastoupeno mnoho odvětví.
 

ZNEPOKOJUJÍCÍ ZJIŠTĚNÍ
Když se v roce 2009 prodlužovala smlouva o delegované správě s městem Bukurešť, Veolia nabídla i posouzení stavu městského kanalizačního sběrače (známého jako La Cassette). Zjištění byla znepokojující: téměř tři čtvrtiny sběrače byly ucpané. Specialisté Veolie rovněž zjistili, že kanalizační systém je nedokončený a velké množství závad má nepříznivé dopady na provoz městské čistírny odpadních vod.
 

„Pomohli jsme městu Bukurešť optimalizovat jeho investiční plány a zvýšit efektivitu nákladů na služby, a navíc i zlepšit kvalitu života místních obyvatel.", uvedl ředitel Veolie v Rumunsku Bruno Roche.

TRVALÉ ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA
Město Bukurešť udělilo společnosti Veolia-Apa Nova zakázku na provedení rekonstrukčních prací na kanalizačním sběrači v hodnotě 39 milionů eur. Od konce roku 2012 toto rozšíření oblasti působení umožňuje integrované řízení kanalizačního systému, přispívá ke zlepšení života obyvatel hlavního města a zároveň zvyšuje kvalitu vody v řece Dambovici i v Dunaji.

 

 

 

Zdroj: Veolia
Foto: Wikipedia, Alessio Damato, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme