Dusík podle evropských limitů?

Do Labe se díky nové technologii dostane z čistírny odpadních vod (ČOV) v Hradci Králové méně dusíku.  Do zkušebního provozu je tu poprvé v ČR uvedena nová technologie na odstranění anorganického dusíku z odpadní vody. 

3 min. čtení

Zpřísněné evropské limity na vypouštěné odpadní vody nesplňuje v parametru „celkový dusík“ mnoho starších čistíren, do nedávna to platilo i pro Hradec Králové. Zhruba polovina odpadní vody, kterou zpracovává zdejší čistírna odpadních vod, nyní prochází novým zařízením.

V horní části nové budovy jsou pod vodou umístěny tzv. postdenitrifikační filtry, které jsou umístěny ve dvou filtračních komorách. Odpadní voda protéká komorami filtrů vzestupně a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou uchyceny mikroorganismy, které z odpadní vody odstraňují dusík ve formě dusičnanů a přeměňují jej na plynný dusík. Ten vyprchává do atmosféry ve formě bublinek. K této biochemické reakci dochází bez přístupu vzduchu. Bakteriím je nutné dodávat jako zdroj živin metanol, jehož zásobní nádrž byla vybudována již v roce 2003 při první etapě rekonstrukce.

Společně s rekonstrukcí byla postavena nová dmychárna, která umožní lepší regulaci dodávaného vzduchu do biologického stupně čištění. Zaveden byl také nový řídicí systém čistírny odpadních vod (velín) včetně rozšíření a zpřesnění měření množství a kvality odpadní vody, akumulace a řízené dávkování kalové vody do regeneračních nádrží a instalace nové odstředivky kalu.

Investorem projektu rekonstrukce čistírny odpadních vod jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VaK). Provozovatelem čistírny je Královéhradecká provozní, a.s. ze skupiny Veolia Voda ČR. Postdenitrifikační filtry dodala společnosti VWS MEMSEP s.r.o. Čistírna odpadních vod Hradec Králové ročně vyčistí 44 700 m3 vody denně.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme