Drahozal: Malé koncese by si měly mít možnost obce řešit sami

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prochází jednáním ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jedná se o zcela novou právní úpravu, která by měla přinést zjednodušení podmínek zadávání, které v součastné podobě způsobují řadu problémů nejen v oblasti vodárenství.

7 min. čtení

V této souvislosti jsme se zeptali místopředsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a součastně starosty obce Velký Osek Pavla Drahovzala na jeho názory a spokojenost s procesem přípravy tohoto nového právního předpisu.

S jakými problémy jste se jako starosta Velkého Oseku při zadávání veřejných zakázek setkal?
Nejednoznačnost, nesrozumitelnost, nepředvídatelnost… Velmi často jsou ustanovení současného zákona vykládána různě, různými institucemi, což městům jako zadavatelům veřejných zakázek komplikuje situaci. Ač se chceme chovat jako řádní hospodáři a snažíme se veřejné zakázky připravovat svými silami, tak v mnoha případech se bez pomoci externích odborníků neobejdeme, např. v oblasti vodárenství. Někdy dojde k rozchodu názorů mezi zadavatelem a uchazečem a pak to řeší soud, poskytovatel dotace nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a stanoviska těchto musíte respektovat, i když někdy popírají selský rozum, např. nařízené spojování zakázek, pokud je realizujete v jednom prostoru, ale v jiném, na sebe navazujícím období (rekonstrukce silnice X veřejné osvětlení X kanalizace), ačkoliv to nutí k rozsáhlým subdodávkám, protože kdo umí stavět silnice, nemusí umět dělat veřejné osvětlení, nebo kanalizaci.

Jste spokojený s vládním návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek?

Snaha Ministerstva pro místní rozvoj veřejné zakázky zjednodušit byla patrná, ale stále záleží na poslancích a senátorech, jak vše dopadne…

Jakou roli v přípravě vládního návrhu dle Vašeho názoru sehrálo Ministerstvo pro místní rozvoj?

Velmi významnou, jakožto garant. MMR bylo vedeno snahou připravit zákon vyhovující evropské směrnici, požadavkům neziskových organizací, zadavatelů a samozřejmě praxi. Opravdu se snažilo, komunikovalo, výsledek je poměrně dobrý, ale jak se říká, ďábel bývá skryt v detailu. Hodně si také slibujeme od závazku ministerstva vypracovat srozumitelné návody pro zadavatele, jak správně zadávat nejčastější typy veřejných zakázek a od celkové metodické podpory.

Jaké změny SMO ČR doporučuje zapracovat?
Vládní návrh zákona nám v zásadě vyhovuje, nicméně bychom byli rádi, aby nebyl zákon, jak ostatně vláda celou dobu deklarovala, zbytečně přísnější než evropské směrnice. Z uvedeného důvodu např. vítáme poslanecké návrhy, které se snaží odstranit zbytečné bariéry při změně smluv, stejně tak vrátit možné limity změn k původně ministerstvem navrhovaným 50 %.

Jaké problémy přináší dosavadní limit pro tzv. malé koncese?

Nutnost řešit ve spolupráci s externími odborníky přípravu a realizaci koncesního řízení i zakázek menšího rozsahu, aby člověk něco nepřehlédl a dobře znal úskalí celého procesu, ačkoliv by si toto měli mít možnost zadavatelé řešit sami bez zbytečných průtahů.

Jaký postoj má SMO ČR k hodně disutované výši limitů pro vícepráce?

Jak už bylo řečeno více, považujeme za vhodné tento vrátit zpět na směrnicových 50 %, byť (oproti směrnicím) bez možnosti opakování. Zejména u stavebních a dlouhotrvajících zakázkách nikdy nevíte, co se stane, např. v podloží stavby, v dodávce materiálu apod.

Děkujeme za rozhovor


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme