Doprovodný program závěrečného dne veletrhu VOD-KA

20. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE na výstavišti v pražských Letňanech se chýlí ke konci. Pojďme se podívat, jaký program si pro vás organizátoři na závěrečný den přichystali.

2 min. čtení

25. 5. 2017 – ČTVRTEK

PŘEDNÁŠKY

Místo konání přednášek: Kongresový sál
Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program:

10:00 Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren
Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA

10:15 Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o., CzWA

10:30 Možnosti terciárního srážení fosforečnanů
Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA

10:45 Aplikace membránových separací v praxi

Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA

11:00 Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod

Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA

11:15 Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA

11:30 Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°

zástupce Hach Lange s.r.o., CzWA

11:45 Technologie pro zlepšení kvality komunikací – prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA

12:00 Pohon pro sedimentační nádrže
Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA

VÝSTAVY:

10:00 Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme