Dobré skutky zaměstnanců s MiNiGRANTY®VEOLIA za 15 miliónů korun

Hlavní program Nadačního fondu Veolia MiNiGRANTY®, jehož donorem jsou společnosti skupiny Veolia Environnement, podporuje zaměstnance skupiny v péči o regiony, rozvoj komunitního života a kvality prostředí již 6 let.

5 min. čtení

„Právě skončilo výběrové řízení na poskytnutí letošních MiNiGRANTŮ. Aktuálně se můžeme těšit z toho, že od roku 2008 jsme podpořili našimi MiNiGRANTY celkem 588 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou přesahující 15 miliónů korun. Z toho 4 milióny korun věnujeme letos. Všechny tyto projekty naplňují zásadní podmínku pro udělení MiNiGRANTU. Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podílejí zaměstnanci skupiny Veolia Environnement,“ uvedl Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

 

V letošních roce získává MiNiGRANT celkem 163 regionálních projektů. Zaměstnanci, kteří pro ně získali podporu, odhadují, že k jejich realizaci přispějí kromě poskytnutých nadačních darů téměř 15 400 hodinami dobrovolnické pomoci. I když za ni nedostávají žádnou finanční odměnu, lze ji ohodnotit částkou přibližně 2 milióny korun. V porovnání s předcházejícím rokem jde o nárůst ve výši téměř 3 000 hodin, a to při srovnatelném počtu projektů.

„Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě, přispívá k zachování kulturního dědictví apod. MiNiGRANTY se osvědčily, každoročně jim v tom účinně pomáhají. Na naše dobromany, jak jim říkáme, můžeme být právem pyšní,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů Honza Dolínek.

Nadační fond Veolia symbolicky předá během května a června MiNiGRANTY VEOLIA 2013 všem zaměstnankyním a zaměstnancům Veolia Environnement, kteří byli úspěšní v letošním výběrovém řízení, na devíti slavnostních akcích. Postupně proběhnou v regionech, kde skupina Veolia Environnement působí. První akce se bude konat 16. května v severních Čechách a poslední je plánována na 19. června v Ostravě. Své poslání naplňuje Nadační fond Veolia již deset let. V dubnu letošního roku získal pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni
3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let.


Zdroj: Veolia

Zdroj: Veolia

Doporučujeme