Do vodárenské soustavy východní Čechy dají firmy do roku 2030 4,7 miliard korun

Do obnovy Vodárenské soustavy východní Čechy, která zásobuje vodou téměř 600.000 lidí, by měly vodárenské firmy do konce roku 2030 s pomocí dotací investovat přes 4,7 miliardy korun. Stavby začaly v roce 2020 a do konce roku 2024 bude v již hotových nebo již zahájených projektech prostavěno 1,338 miliardy korun. Na další období do konce roku 2030 firmy chystají stavby za 3,4 miliardy korun. Po dnešním společném jednání to uvedli představitelé vodárenských společností z Hradce Králové, Pardubic, Náchoda a Chrudimi, které soustava propojuje.

5 min. čtení

Podle starosty Náchoda a místopředsedy představenstva náchodských vodáren Jana Birkeho (ČSSD) bylo zásadním momentem zahájení obnovy soustavy vypsání dotačního programu ministerstva zemědělství před čtyřmi lety. „Z vlastních zdrojů by vodárny obnovu nezaplatily. Bez investic by se však voda z trubek prostě ztratila,“ řekl Birke. Na stavby v letech 2020 až 2024 stát zatím vyčlenil dotaci 731 milionů korun, z nichž ke konci roku 2022 proplatil 508 milionů korun.

Vodárenská soustava východní Čechy byla dokončena v roce 1999 a umožňuje převádět vodu z míst jejího přebytku v Polické křídové pánvi na Náchodsku a ze zdrojů na Chrudimsku do míst jejího nedostatku na Hradecku a Pardubicku. Nejstarší části soustavy vznikly před téměř 60 lety. Soustava má významnou úlohu při haváriích či v dobách sucha.

Zástupci vodáren a měst věří, že stát v dotačních příspěvcích nepoleví ani v dalších letech. „Z plánovaných investic 3,4 miliardy korun do roku 2030 by dotace mohly pokrýt 50 až 60 procent,“ uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Hradec Králové Jiří Šolc. Za velmi důležitou představitelé vodáren označili rekonstrukci 72 kilometrů dlouhého přivaděče vody mezi Teplicemi nad Metují a Hradcem Králové.

Letos vodárenské firmy v Hradci Králové, Pardubicích, Náchodě a Chrudimi plánují celkové investice do kanalizací a vodovodů ve výši kolem 930 milionů korun. Podstatnou část z nich tvoří právě investice do obnovy Vodárenské soustavy východní Čechy.

Například hradecký VAK letos zvýší investice o 22 procent na 428 milionů korun. Hlavními stavbami jsou výměna starého potrubí do hlavní vodojemu v Hradci Králové a rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích. Bohuslavický vodojem je současně dělicím prvkem mezi náchodskou a hradeckou částí vodárenské soustavy.

Náchodské vodárny nyní dokončily investici 190 milionů korun do výstavby vodojemu v Náchodě a do rekonstrukce náchodské části vodárenské soustavy. Hlavní částí byla stavba vodojemu Branka III v Náchodě. „Zajišťuje dodávku pitné vody z Polické křídové pánve pro Náchod, Nové Město nad Metují a přilehlé obce. Navíc je schopen převádět přebytky vody i do oblastí Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi,“ uvedl Birke.

Vodovody a kanalizace Chrudim letos dokončí druhou etapu rekonstrukce části přivaděče soustavy v úseku Slatiňany – Mikulovice za 192 milionů korun. „Celkově jsme do obnovy infrastruktury, která je součástí vodárenské soustavy, za čtyři roky investovali 314 milionů korun,“ uvedl ředitel vodáren Pavel Koreček.

Autor: ČTK

Doporučujeme