Do roku 2050 bude mít třetina obyvatel světa vodu znečištěnou fosforem a dusíkem

Podle výsledků studie International Food Policy Research Institute (IFPRI) a společnosti Veolia se kvalita vody v mnoha zemích světa rychle zhoršuje. Unikátní studie se zaměřuje na globální vývoj kvality vody s výhledem do roku 2050. Pomůže negativní trend vyřešit recyklace vody?

4 min. čtení

Z výsledků spolupráce International Food Policy Research Institute (IFPRI) a společnosti Veolia je zřejmé, že klíčovým může být dopad zvýšeného množství dusíku a fosforu na vodní zdroje. Ano, dusík a fosfor jsou ve vodě přirozeně přítomné a jsou základními živinami pro růst rostlin a vodních ekosystémů. Nicméně, v přebytku mohou být škodlivé nejen životnímu prostředí, ale mají neblahý vliv také na lidský organismus.

Vzhledem k současným klimatickým změnám předpovídá studie do roku 2050 vodu znečištěnou fosforem a dusíkem každému třetímu obyvateli planety.

Jedním z řešení je dle studie recyklace odpadní vody z domácností a firem.
Instalací shromažďovacích jímek, či sudů přímo u domů či bytů lze jednoduše začít využívat „recyklovanou“ vodu. Vodu lze recyklovat z vany, sprchového koutu a umyvadel, a dále ji využít například ke splachování toalet či zalévání rostlin.

Recyklovat vodu mohou samozřejmě i velké firmy a podniky. Například, Disneyland v Paříži je nyní v procesu instalace recyklačního závodu, který se postará a znovu-využití 740 000 kubíků odpadních vod k zavlažování zeleně, čištění silnice a napuštění okrasných jezírek.

Zemědělský sektor nejen spotřebovává, ale také znečišťuje nejvíce vody.
Studie institutu IFPRI a společnosti Veolia doporučuje hloubkové přírodní hnojení, které zvyšuje výnosy plodin a zároveň snižuje množství použitého hnojiva. Zemědělci také mohou nahradit intenzivní zavlažovací systémy jinými technikami, jako jsou například kapkové závlahy, které snižují jak spotřebu vody, tak i spotřebu hnojiva.

Zdroj: http://livingcircular.veolia.com/en/did-you-know/recycling-waterto-preserve-it

Foto: "2006-02-13 Drop-impact" by Roger McLassus – Picture taken and uploaded by Roger McLassus.. Licensed under Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme