Do obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě půjde letos skoro půl miliardy korun

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) přispěla v roce 2015 na údržbu a zlepšení stavu vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě částkou 457 milionů Kč. Přes 70 % této částky investovalo statutární město Ostrava, které je vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě z nájemného, které OVAK a.s. městu platí.  

3 min. čtení

Toto nájemné je výhradně využíváno na modernizaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Dalších téměř 30 % investoval OVAK do oprav vodovodů a kanalizací z vlastních zdrojů. Výše investičních prostředků do rozvoje a obnovy majetku provozovatele činila 33 milionů Kč, které společnost OVAK rovněž využila na vybavení potřebné pro poskytování služeb občanům. OVAK očekává, že v roce 2016 bude objem investic podobný předchozímu roku.

Objem peněz do obnovy a rozvoje vlastního a provozovaného majetku představuje 44 procent z tržeb 1,1 miliardy Kč. To je podle ředitele OVAKu Petra Konečného nadstandardní objem: „Není mnoho společností, které poskytují tak velkou částku do oprav a modernizace. Díky takovému objemu prostředků se vodovodní a kanalizační síť v Ostravě neustále zlepšuje, což určitě vítají všichni občané města.“

Největší část peněz směřuje do obnovy a modernizace sítě z nájmu, který platí OVAK městu Ostrava za její používání. Ty ukládá město do fondů, z něhož následně financuje potřebné projekty. Investiční plán města počítá s tím, že v letošním roce bude investovat přibližně stejnou částku jako v roce 2015, tedy více než 300 mil. Kč.

S podobným rozsahem jako v roce 2015 počítá v letošním roce i OVAK v rámci vlastních investic. Společnost plánuje nákup nového kombinovaného kanalizačního vozu s recyklací za více než 11 milionů Kč. Významný objem financí bude společnost investovat do nových moderních technologií.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme