Dlouhá sucha mají vážné dopady na živočichy v řekách, varovali britští ochranáři

Dlouhotrvající období sucha mají vážné dopady na volně žijící živočichy v řekách, řekli serveru BBC News zástupci britských organizací, které se zaměřují na ochranu přírody. Vodní toky jsou podle nich již pod tlakem kvůli znečištění a využívání pro pitnou vodu, sucho tuto zátěž ještě zvyšuje.

6 min. čtení

Zvláště ohrožené jsou řeky, které vyvěrají z pramenů v krajině s křídovým podložím, v nichž žijí lososi, ledňáčci a vydry, uvedla charitativní organizace Rivers Trust. Na celém světě je těchto řek pouze 200, přičemž 85 procent z nich se nachází v jižní a východní Anglii.

"Je to náš bariérový útes nebo amazonský deštný prales, je to náš jedinečný příspěvek k divoké přírodě a biodiverzitě po celém světě," řekla Christine Colvinová z organizace Rivers Trust. Dodala, že některé menší řeky tohoto typu začínají vysychat, zatímco větší řeky se potýkají s nízkými průtoky.

"Zdejší volně žijící živočichové již nyní čelí stresu v důsledku vyšších teplot a jejich životní prostředí se zmenšuje, protože hladina vody je stále nižší a nižší," uvedla Colvinová. "Nechceme, aby klesla ještě níž, než je nyní," dodala.

Jamie Marsh z neziskové organizace Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust varoval před "vážnou situací" pro volně žijící živočichy, protože hladiny řek v některých částech hrabství Hampshire a na ostrově Wight klesají. V jedné přírodní rezervaci na břehu řeky Itchen ve Winchesteru zcela vyschl rybník.

Nízký průtok řek negativně zasahuje zdroje potravy pro ryby, hmyz a bezobratlé, což má následky pro živočichy na vyšších stupních potravního řetězce, jako jsou vodní hryzci a vydry.

"Naše vodní zdroje jsou pod velkým tlakem a toto dlouhé období sucha tyto problémy ještě zhoršuje," řekl Marsh."To, co můžeme udělat, je, že se jako společnost podíváme na naši spotřebu vody a pokusíme se ji snížit," dodal.

Společnost Southern Water, která dodává vodu do hrabství Hampshire a na ostrov Wight, uvedla, že rozhodnutí zavést zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut je "zásadním krokem" k ochraně biotopů řek Test a Itchen. Podle společnosti byly průtoky v řekách v červenci asi o 25 procent nižší, než by měly být.

Podle nejnovějších prognóz vědců se očekává, že průtoky v řekách ve střední a jižní Anglii zůstanou mimořádně nízké po zbytek léta.

Organizace Rivers Trust proto vyzvala k celkovému přehodnocení způsobu využívání vody, aby se země vyrovnala s tím, že suchá horká léta budou pravděpodobně častější. "Chceme, aby vláda a vodárenské společnosti reagovaly koordinovaně," řekla Christine Colvinová. "Tyto horka a prodloužená období sucha jsou pro nás nyní zatěžkávací zkouškou, abychom se připravili na dlouhou dobu, protože v příštích letech budeme svědky mnoha dalších podobných let," dodala.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme