Díky evropským dotacím se zvýší cena vody na západě Čech o 8 %

Zhruba o dvě stě čtyřicet korun více zaplatí za vodu v příštím roce spotřebitelé Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Cenový nárůst předepisují podmínky pro čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí.

3 min. čtení

"Ten byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007," vysvětlil výpočet vodného a stočného Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Průměrná cena vodného a stočného pro následující rok bude60,20korun. K této ceně je pro obyvatele ještě třeba přičíst DPH, které pro příští rok vzroste z 10 na 14 procent, celkem tedy 68,62 korun. "I přes toto navýšení zůstává průměrná cena vody včetně daně z přidané hodnoty v rámci našeho sdružení pod hranicí sedmdesáti korun, jako jedna z mála v České republice," doplnil Hora. I při porovnání s okolními regiony zůstává tato cena pořád výrazně nižší, přitom se sdružení daří realizovat z takto získaných prostředků každý rok řádově sto až dvě stě milionové investice do obnovy a rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí.

Podle jeho vyjádření má vliv na zvýšení vodného a stočného růst ceny nákladů. "Jedná se elektrickou energii, surovou vodu i dopravní náklady. Ktomu je třeba přičíst i zvyšující se náklady na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Požadavky Evropské komise, zahrnuté do tohoto cenového vzorce, totiž směřují k budoucí samofinancovatelnosti systémů obnovy a rozvoje infrastruktury, bez dotačních podpor," dodal Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovody a kanalizace pro sdružení obcí provozují.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme