Světový den vody otevře brány úpraven a čistíren na severu Čech

U příležitosti Světového dne vody otevírají Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. každoročně brány do úpraven a čistíren vod. Nenechte si ujít tento tip na zajímavý víkendový výlet.  

3 min. čtení

V sobotu 24. března v 9 hodin ráno se otevře brána Úpravny vody Holedeč.

  • Dopoledne do 12 hodin budou mít zájemci z řad široké veřejnosti možnost vidět prostředí, kde se upravuje voda. Provádět úpravnou je budou odborníci, kteří zodpoví zvídavé otázky návštěvníků a přiblíží jim proces úpravy vody.
  • Součástí oslav jsou besedy ve školách a další akce, které zavedou děti, mládež i širokou veřejnost za tajemstvím přerodu surové vody ve vodu pitnou či odvedení, vyčištění a zpětný návrat vody použité přírodě.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. Společnost má 1734 zaměstnanců a provozuje 69 úpraven pitné vody a 219 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Více informací naleznete na www.scvk.cz
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme