Dalších 385 tisíc korun putuje na studny do Etiopie

Předvánoční prodej „afrických karaf Veolia“ vynesl 385 tisíc korun. Stoprocentní výtěžek z prodeje byl odeslán na veřejnou sbírku  Skutečná pomoc, kterou organizuje Člověk v tísni, o.p.s. Charitativní projekt Voda pro Afriku realizovaly společnosti Veolia Voda a Nadační fond Veolia společně se svými partnery.  

9 min. čtení

Hlavním partnerem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s., partnery o.s. POHODA, mamacoffee a VIZUS.CZ s.r.o. Vybraných 385 tisíc korun bude použito na opravu vodního vrtu v etiopské vesnici Lower Lenda.

Loňský výtěžek projektu ve výši 450 tisíc korun byl využit na stavby a opravy vodních zdrojů ve školách v Regionu jižních národů a národností v Etiopii. Střešní lapač vody spolu s opravou studny u školy Chefe Konbo byly dokončeny k 1.srpnu 2011. Dále byly postaveny lapače vody u škol Anja Goro a Argada.
 
Dostupnost k nezávadné pitné vodě patří v Etiopii k nejobtížnějším v Africe.
Část země leží na náhorní plošině, což způsobuje, že podzemní zdroje vody se nachází stovky metrů hluboko. Čerpání  je tedy nákladné a technologicky náročné. Na nízký počet zdrojů je odkázán stále větší počet obyvatel této lidnaté africké země. Voda se tedy stává ceněnou komoditou, za kterou se draze platí. Nedostatek vody v chudých venkovských domácnostech způsobuje hygienické a zdravotní problémy. Podle mezinárodní organizace Water Aid zemře v Etiopii ročně na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné vody 55 tisíc dětí mladších  pěti let. Ve srovnání se západním standardem, kde jeden člověk spotřebuje až 200 litrů pitné vody denně, musí Etiopané vystačit s pouhými 8 – 10 litry na osobu.

„O karafy byl opět velký zájem. Tentokrát jsme zvolili motiv žirafy, aby si lidé mohli karafy kupovat do série. Děkujeme veřejnosti za zájem o náš projekt a projevenou solidaritu s potřebnými,“ řekla Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda pro ČR.  Jsme rádi, že budeme moci pomoci lidem právě v oblasti Lower Lenda. V roce 2011 zde došlo k nevratnému poškození pumpy (pravděpodobně dlouhodobým a nadměrným užíváním), která musí být vyměněna. Místní vodní úřad disponuje omezeným rozpočtem a není schopen finančně náročnou náhradu zajistit. Lidé jsou odkázáni na povrchovou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná, dodává Marcela Dvořáková.

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni:
„Veolia Voda nás prodejem karaf podpořila už podruhé a opět výraznou částkou 385 000 Kč. Těší nás, že si za cíl pomoci logicky zvolili vodní zdroje v Etiopii. Děkujeme Veolii, partnerům a všem, kteří si karafu zakoupili. Získávání peněz z prodeje pěkných karaf má navíc nápad a zapojuje veřejnost. Peníze použijeme na opravu vodního vrtu ve vesnici v lokalitě Lower Lenda, kde pracujeme již 8 let. Vrt, který opravíme, poskytne vodu 2 500 lidem a mnohým z nich, hlavně dětem, může doslova zachránit život. Opravu plánujeme dokončit v první polovině roku 2012."
 
Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia:
„Koupí karafy lidé získali nejen jedinečný dárek, ale i potěšení z vícenásobné pomoci. Především opět pomůžeme lidem v Etiopi získat snadnější přístup k pitné vodě, mohli jsme podpořit společnost Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc zrealizuje. A konečně – mimo jiné – jsme dali i lidem s postižením, kteří se podíleli na balení a expedici karaf zasílaných našim krátkodobým nadačním e-shopem, příležitost pomáhat.“
 
Lucie Mervardová, výkonná ředitelka sdružení POHODA:
„Spolupráce na tomto projektu nás – pracovníky, ale i uživatele našich služeb, velmi potěšila. Lidé, kterým poskytujeme své služby, jsou velmi často odkázáni na podporu druhých. Potřebují verbální, fyzickou, někdy i finanční podporu. Moc si vážíme toho, když vidíme také jejich zájem pomáhat. Nejsou tak jen pasivními příjemci služeb a další pomoci. Podílejí se na podpoře druhých v rozsahu, kterého jsou schopni. Balení a expedice karaf byla smysluplnou činností, zvládali ji a bavila je. Stali se nezbytnou součástí projektu.“

Marta Kolská, mamacoffee:
"Uvítali jsme jednoduchou a nápaditou kampaň, která upozornila na to, že pitná voda není všude samozřejmostí. Je skvělé, že se jedná o formu skutečné pomoci, kdy se konkrétním krokem řeší konkrétní problém konkrétních lidí. Potěšil nás zájem zákazníků o koupi karaf v našich pražských kavárnách."
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme