Další modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové posílila její kapacitu, sucho nemá šanci

Rozšíření kapacity úpravny vody na Orlici v Hradci Králové probíhá od listopadu 2020 a právě v těchto dnech probíhají komplexní zkoušky před dokončením díla. Vodárny tak myslí na zajištění dostatku pitné vody například v případě sucha či odstávky jiných úpraven v celé Vodárenské soustavě východní Čechy (VSVČ).

3 min. čtení

„Cílem modernizace úpravny je rozšíření její výrobní kapacity z původních 150 na 250 litrů za sekundu. Toto opatření bylo nezbytné provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. V posledních několika letech se výrazně projevuje sucho a mohlo by tak docházet k omezení v čerpání vody na jiných zdrojích,“ upřesnil technicko – provozní náměstek VAK HK Pavel Loskot.

Úpravna vody na Orlici je jedním ze zdrojů VSVČ, která zásobuje pitnou vodou okresy Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim s celkovým počtem 500 tisíc obyvatel a průměrnou spotřebou 720 litrů za sekundu. Umístěna je v areálu společností VAK HK a KHP na Slezském Předměstí. V rámci rekonstrukce úpravny došlo k doplnění strojně technologického vybavení. Náklady na stavbu činily téměř 47 milionů korun a byly ze 70 % pokryty dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR. Stavba bude kompletně dokončena do konce dubna a zkolaudována v průběhu května či června.

Rozsáhlou rekonstrukcí tato úpravna procházela také již v letech 2012 – 2014, při které po padesáti letech od jejího vybudování došlo k modernizaci budovy a technologie a úpravě na výrobní kapacitu 150 litrů za sekundu. V roce 2019 došlo k další významné investici, která zvýšila kvalitu dodávané pitné vody, kdy byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí, proběhla výměna vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí.

Úpravna vody Orlice bývá obvykle v provozu celkem 10 měsíců v roce s provozní přestávkou v době letních prázdnin. 

Zdroj: redakce

Doporučujeme