ČSÚ podrobně o roce 2009

Český statistický úřad vydal podrobnou zprávu o vývoji vodárenství v České republice. Dotazováno bylo celkem 1.237 respondentů.

3 min. čtení

Klíčové data roku 2009

Potvrdil se  trend každoročního poklesu množství fakturované vody. Ve srovnání s rokem 2008 došlo v ČR k jeho poklesu o 4,4 l/os/den na 142,0 l/os/den. U specifického množství vody fakturované domácnostem tento pokles činil v průměru 1,8 l/os/den.
 

Průměrná sazba vodného stoupla z 26,20 na 28,10 Kč/m3, sazba ceny stočného stoupla z 23,00 na 25,10 Kč/m3. Ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH.
 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu činí celorepublikově 92,8 %, což představuje nárůst o 68,8 tisíc obyvatel (při současném nárůstu středního stavu obyvatel o 61,8 tisíc osob).
 

Délka vodovodní sítě vykazuje nárůst o 699 km, tj. o 1 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 2,4 %, tj. o 45 182 kusů, počet vodovodních přípojek vzrostl o 2,3 %, tj. o 43 791 kusů.
 

Výroba vody v dlouhodobém trendu poklesla o 15,5 mil.m3 (index 97,7). Pokleslo i množství vody fakturované celkem o 2,3 %. Z toho domácnosti odebraly o 1,2 % vody méně, průmysl o 6,6 %, zemědělství odebralo o 5,6 % méně ve srovnání s rokem 2008. Ztráty vody v trubní poklesly o 2,8 %.
 

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci vzrostl o 70,6 tisíc osob. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je 8 530 tisíc, z toho je 93,8 % napojeno na čističku odpadních vod, což představuje meziroční nárůst zhruba 103 tisíc obyvatel (index 101,3).
 

V roce 2009 došlo k poklesu množství vod vypouštěných do kanalizace o 2,5 %. Množství vody čištěné (včetně srážek) vzrostlo o 4,4%. Poklesl podíl čištěných vod na 95,2%.
 

Počet čističek odpadních vod vzrostl o 67 zařízení (tj. o 3,2 %) a jejich kapacita poklesla o 1,1 %. Množství vyprodukovaných kalů pokleslo zhruba o 7 500 t (index 95,7).

Více informací naleznete v komplexní studii ČSÚ


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme