ČR potřebuje dlouhodobou vodohospodářskou strategii zahrnující také rizika sucha

Koncepčním cílem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) je udržení vody v krajině, především pak vody srážkové, a její využití pro dotaci zdrojů podzemních i povrchových vod. Na dnešním setkání s novináře v prostorách Úpravny vody Rečkov na Mladoboleslavsku to uvedl předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

5 min. čtení

„Česká republika potřebuje dlouhodobou komplexní vodohospodářskou strategii na období čtyřiceti až padesáti let. Ta musí být prioritně zaměřena na vytvoření podmínek pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a respektována všemi subjekty v oblasti životního prostředí. Součástí vodohospodářské koncepce musí být i zásadní podmínky pro hospodaření se srážkovou vodou i konkrétní opatření k snížení dopadů sucha na zásobování obyvatel i životní prostředí,“ zdůraznil přitom František Barák.

Pozornost je třeba podle SOVAK ČR věnovat na první pohled neviditelným, ale pro zdroje pitné vody nejdůležitějším zásobám podzemních vod v ČR. Podzemní zásoby vod jsou limitovaným a mnohdy těžko obnovitelným zdrojem vody. Jejich jakost, která je především dána prostředím jejich výskytu, se v řadě oblastí blíží jakosti požadované pro pitnou vodu. V ČR je v současné době zhruba polovina pitné vody vyráběna z podzemních zdrojů. Z celkového počtu 3556 úpraven vody v ČR je 2057 staveb pro vysoce kvalitní podzemní vodu bez požadované technologické úpravy. Nejvyšší počet staveb úpraven vody má kapacitou výroby vody do 1 l/s – což představuje 2 200 staveb. Tyto drobné stavby jsou obvykle jediným zdrojem pro zásobení obyvatel v obci.

Kapacitně významné pozemní zdroje nejsou okamžitě ohroženy chybějící dotací vody ze srážek, ale poklesy hladin podzemní vody by měly být indikátorem pro návrh opatření. Naproti tomu drobné podzemní zdroje, které jsou jímány zářezy a studnami a jsou obvykle jediným zdrojem pitné vody pro malé obce, jsou ohroženy okamžitě, a je proto třeba se zabývat možnostmi krizového řízení a řešení zabezpečení náhradního zásobování pitnou vodou, nebo zvážením napojení obce na vybudované vodárenské systémy. Stav ohrožení signalizují obce na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku.

Do vážných problémů se mohou dostat i obce s odběrem vody pro zásobování obyvatelstva z drobných vodních toků po předchozí úpravě. Povolení k odběru povrchové vody pro výrobu pitné vody může být ohroženo především z hlediska zachování minimálních průtoků v drobných tocích, které jsou z hlediska nedostatku srážek významně ohroženy. Takové ohrožení již signalizují obce na Olomoucku s odběrem vody z toku Bystřice.
 


Zdroj: SOVAK
ČR

Zdroj: SOVAK ČR

Doporučujeme