ČOV Jablonné se stala vodohospodářskou stavbou roku 2011

Každý rok vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací soutěž pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí - Vodohospodářská stavba roku, kterou aktuálně dostala Severočeská vodárenská společnost a.s. za rekonstrukci čistírny v Jablonném v Podještědí.

3 min. čtení

Vítězná stavba čistí odpadní vody přiváděné nejen z povodí města Jablonné v Podještědí, ale také z přilehlých obcí – Petrovice, Kněžice, Lvová a Markvartice a z Lückendorfu v Německu – díky a dlouhé gravitační kanalizaci a přečerpávacího systému.

Rekonstrukce této čistírny se uskutečnila v období 14. 9. 2009 do 20. 7. 2010. Stavbu provedl METROSTAV a.s. a jejím investorem byla Severočeská vodárenská a.s.. Jako technický dozor zde fungovala společnost AZ CONSULT spol. s.r.o. Generálním projektant byly Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – útvar projekce Liberec. Stavna nakonec stála 40,746 korun. I

Jak se k vítěznému projektu vyjádřil generální ředitel SVS – Bronislav Špičák?“Rekonstruovaná čistírna je řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty bude možné provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na ČOV jsou maximálně využity původní nádrže bez nutnosti dostaveb, protože objemově vyhovují. Rovněž původní kapacita kalojemů i kalových polí je dostatečná. Dožilé technologické zařízení ČOV však bylo kompletně nahrazeno novým. Z těchto důvodů bylo možné uskutečnit rekonstrukci ČOV za necelých 11 měsíců. Stejně jako na dalších našich stavbách, ani zde díky kvalitní přípravě stavby a díky součinnosti zhotovitele a provozovatele v průběhu rekonstrukce nedošlo k žádné významné odstávce ani ke zhoršení parametrů vypouštěné přečištěné vody. Věříme, že čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se po skončení ročního zkušebního provozu již pozitivně promítly do kvality vody v Ploučnici.“

Zdroj: prvnizpravy.cz

Foto: Wikipedie: Miaow


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme