ČOI uložila výrobcům domácích čistíren vod pokuty za 205.000 Kč

Někteří výrobci domácích čistíren odpadních vod působící v Česku nadhodnocovali účinnost čištění nebo v rozporu se skutečností uváděli, že z jejich čistíren mohou být odpadní vody vypouštěny do podzemních vod. Některé firmy také vedly dvojí dokumentaci, jednu pro stavební úřady a druhou pro Českou obchodní inspekci (ČOI).

2 min. čtení

Inspekce za pochybení uložila devíti výrobcům pokuty v celkové výši 205.000 korun, 11 výrobců čelí správnímu řízení. ČOI o tom včera informovala ČTK.

ČOI od loňského dubna do konce letošního června zkontrolovala 47 výrobců a distributorů domácích čistíren odpadních vod. "Ze 47 kontrolovaných subjektů, včetně čtyř zahraničních, porušilo 20 výrobců (to je cca 45 procent) zákon o technických požadavcích na výrobky," uvedla ČOI.

Obchodní inspekce se čistírnami začala zabývat po upozornění ministerstva životního prostředí a vodoprávních úřadů, které u domácích čistíren zaznamenaly uvádění nepravdivých údajů. Nejvíce pochybení se týkalo označení CE, které nebylo doprovázeno všemi stanovenými údaji a charakteristikami. Označení CE je platné pro všechny země EU a signalizuje, že výrobek splňuje předepsané technické požadavky.

"K manipulaci s povinnými údaji mohlo docházet i účelově, ve snaze obejít povinnosti vyplývající ze zákona o vodách a příslušného nařízení vlády," uvedla inspekce. ČOI například ve dvou případech odhalila, že firma nemá protokol o počáteční zkoušce typu, bez něhož výrobek nelze uvést na trh v Evropské unii.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme