Co čeká účastníky konference ve středu? Specializovaný program v sekcích

Ve středu pokračuje konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě. Pořádatelem této významné vodohospodářské akce je již tradičně Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Na druhý den připravili organizátoři přednáškový program v dvou oddělených sekcí.

7 min. čtení

Středa 8. listopadu 2017

SALONEK GOLD – Sekce „Pitná voda“

9. 00 Chytré měření „OVAK pro SMART Ostravu“ – Ing. Peter Ostrák, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
9. 20 Systémové nástroje pro plánování a evidenci dálkových odečtů v Praze – Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Vratislav Kunc, Ing. Jana Purnochová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Michal Kučera, GISIT s.r.o.
9. 40 Budoucnost dálkových odečtů v ČR – Ing. Pavel Válek – IoT.watter s.r.o.
10. 00 Nedestruktivní testování (NDT) svarů v plastových potrubních systémech – Jiří Guth, TITAN-METALPLAST s.r.o.
10. 20 Spotřeba vody pod kontrolou – Peter Bartoš, MBA, Kamstrup A/S – organizační složka
10. 40 Obnovitelné zdroje – Ing. Jiří Koranda, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
11. 00 přestávka – coffee break
11. 20 Matematický model vodárenské sítě města Písek v reálném čase s automatizovaným systémem kontroly a aktualizace dat z GIS a ZIS – Ing. Zdeněk Sviták, Ing. Petr Ingeduld, Ing. Oldřich Kolovrat, DHI a.s., Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek s.r.o.
11. 40 Úpravna vody Podhradí – modernizace technologie – Ing. Marek Bereiter, Ing. Lenka Kolářová, Ing. Jiří Komínek, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
12. 00 „Vodní stopa“ – mediální obraz a realita – Ing. Jiří Lipold, ČEVAK a.s.
12. 20 Řešení firmy Siemens pro vzdálenou správu a telemetrii ve vodárenství – Ing. Vladimír Ševčík, Siemens, s.r.o
12. 40 Kompaktní střechy FOAMGLAS®. Spolehlivé řešení pro vodárenské provozy s dlouhou životností – Ing. Jan Vychytil, Pittsburgh Corning CR, s.r.o.
13. 00 Problematika sanací akumulačních prostor z pohledu provozovatele – Ing. Roman Bouda, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
13. 20 oběd
14. 00 EXKURZE

SÁL DIAMANT – sekce „Kanalizace“

9. 00 Benchmarking zaměřený na obnovu infrastruktury – Ing. Jana Šenkapoulová Ph.D., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
9. 20 Zkušenosti se zahájením provozování termofilního procesu a systému tepelného fázování anaerobní stabilizace kalu na Čistírně odpadních vod Opava – Ing. Marek Hopp, Ing. Zbyněk Skyba, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
9. 40 Praktické příklady řešení problémů se zápachem – Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Ing. Ondřej Unčovský, ASIO, spol. s r.o., Ing. Pavol Fitko, ČOVSPOL, a.s.
10. 00 Jak na fosfor v kalové vodě? – Ing. Radka Rosenbergová, Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., Ing. Vladimír Todt, VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
10. 20 Moderní regulované pohony ve vodárnách a čistírnách odpadních vod – Ing. Naděžda Pavelková, Ph.D., ABB s.r.o.
10. 40 Od controllingu k manažerskému portálu – vodárenské ukazatele v Business Inteligence nástrojích – Ing. Jaroslav Jindra a Ing. Jan David, GIST, s.r. o.
11. 00 přestávka –coffee break
11. 20 25leté praktické aplikace systémů z tvárné litiny v ČR a jejich technický a ekonomický přínos – Ing. Juraj Barborik, SAINT GOBAIN PAM CZ s.r.o.
11. 40 ICE PIGGING – nová definice účinnosti čištění potrubí – Ing. Ludvík Rutar, SUEZ Water CZ, s.r.o
12. 00 Vývoj čedičových tvarovek pro výstavbu a sanaci stok za posledních 20 let – Ing. Štěpán Moučka, KO-KA s.r.o., Ing. Petr Kocourek, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Robert Kostolány, EUTIT s.r.o.
12. 20 Bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany vodárenskéakanalizační infrastruktury BVK a.s.– Ing. Marcel Němeček, Trade FIDES, a.s.
12. 40 Účinné hospodaření se srážkovou vodou není sci-fi – Ing. Pavel Prokop, Asociace dodavatelů plastových potrubí
13. 00 Rekuperace tepla z odpadní vody jako alternativa vytápění a klimatizace budov – Ing. Petr Nováček, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
13. 20 oběd
14.00 EXKURZE

Foto: Autor: MMO – Magistrát Města Ostravy, Volné dílo, Odkaz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme