ČNP: Nejčastěji pijeme vodu z kohoutku

Celkem 70 % internetové populace uvádí, že konzumuje právě kohoutkovou vodu (ať už ochucenou, nebo čistou) několikrát denně (častěji jde o ženy a lidi s VŠ vzděláním), zatímco pouze 15 % deklaruje, že kohoutkovou vodu pije maximálně jednou týdně nebo méně často. To jsou aktuální výsledky prosincového šetření Českého národního panelu (ČNP). 

2 min. čtení

V denním pití dále následují balené vody neochucené (perlivé i neperlivé celkem 12 %), balené vody ochucené (9 %) a nakonec džusy, šťávy a mošty (4 % denně). Ochucené limonády a džusy pijí zejména mladí lidé do 29 let. Případná zdravotní rizika si uvědomujeme zejména ve spojitosti s pitím ochucených balených vod (88 %), a to především kvůli vysokému množství cukrů (s tím spojenou obezitou či diabetem) a chemickým přísadám.

Třetině respondentů se z podobných důvodů jeví jako rizikové i pití džusů. Rovněž třetina považuje za potenciálně problematické i balené vody neochucené, zejména kvůli PET obalům, které jednak zatěžují životní prostředí a dále mohou vodu kontaminovat. U perlivých se přidává i nezdravý oxid uhličitý.

Na přímý dotaz, co považujeme za zdravější pití, odpovídá polovina respondentů ve prospěch vody z kohoutku, desetina je pro vodu balenou neochucenou. Ostatní mezi těmito dvěma variantami nevidí velký rozdíl.

Český národní panel je projekt výzkumných agentur STEM/MARK, NMS Market Research a MEDIARESEARCH, které společně vytvořily jeden z největších výzkumných panelů v Česku. Slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci ČR.


Zdroj: ČNP

Zdroj: ČNP

Doporučujeme