ČIŽP rozdala vinařům pokuty za 750.000 Kč kvůli vodnímu zákonu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zkontrolovala na jihu Moravy osm desítek vinařství, u třetiny zjistila porušení vodního zákona. Nejčastěji šlo o nedovolené vypouštění odpadních vod a nepovolený odběr podzemních vod. Pokuty jsou celkem zhruba za 750.000 Kč, nejvyšší, přes 153.000 Kč, dostalo Vinařství U Kapličky z Břeclavska.

4 min. čtení

V tiskové zprávě to včera uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Inspektoři se na jihomoravské vinaře zaměřili v uplynulých třech letech. "V letech 2015 až 2017 inspektoři zkontrolovali celkem 83 výrobců vín ze Znojemska a Břeclavska, 24 z nich se dopustilo porušení zákona, což je bezmála třicet procent ze všech kontrolovaných. Za zjištěná pochybení jsme zatím uložili 17 pravomocných pokut v celkové výši 752.602 korun. V dalších sedmi případech bude ještě správní řízení pravděpodobně zahájeno," uvedl ředitel inspekce Erik Geuss.

Nejčastějšími prohřešky provozovatelů vinařství bylo podle inspektorů nedovolené vypouštění odpadních vod a nepovolený odběr podzemních vod, v ojedinělých případech také nesprávné nakládání se závadnými látkami.

Nejvyšší pokutu uložili inspektoři společnosti Vinařství U Kapličky ze Zaječí na Břeclavsku, šlo zhruba o 153.000 korun. "Provozovatel bez povolení vypouštěl odpadní vody z výroby přes půdní vrstvy do vod podzemních. Jeho dalším pochybením bylo nedovolené odebírání povrchových vod z místní nádrže," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jindřich Mikeš.

Pokutu 150.000 korun dostala firma Vinařství Reisten z Pavlova na Břeclavsku. Firma podle inspektorů více než rok vypouštěla veškeré produkované odpadní vody prostřednictvím zasakovací jímky a trativodu do vod podzemních. Podle projektové dokumentace přitom měla zajistit předčištění odpadních vod a jejich následné přečerpání do kanalizace.

Třetí nejvyšší pokutu 75.000 korun inspektoři uložili firmě Vinařství Kovacs z Novosedel na Břeclavsku za vypouštění oplachových vod bez předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu do vod podzemních.

"Podobné případy považujeme za poměrně závažné ohrožování životního prostředí a podzemních i povrchových vod. Toto jednání nás zaráží o to víc u firem, jejichž produkty jsou na dobrých přírodních zdrojích přímo závislé,"
komentoval výsledky kontrol ředitel Geuss.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme