Vyjímečná kniha Theodora Schwenka k dostání na českém trhu

V závěru roku vyšla mimořádná kniha německého autora Theodora Swenka, jejíž původní vydání spadá do roku 1962. I po 50 letech je však kniha stále aktuální a inspirativní. Citlivý chaos Theodora Schwenka je kniha, která Vám pomůže dívat se na tolik známou tekutinu tak trochu jinak. Doporučujeme...

6 min. čtení

František Kožíšek v předmuvě k českému vydání uvádí další důvody, proč knize věnovat pozornost: "Podněcuje k hlubšímu zamyšlení nad jevy a procesy, které neustále vidíme kolem sebe, ale jejich neobyčejnost již ani nevnímáme. Ukazuje nám další netušený rozměr, proč je voda základěm života."

Většina z nás považuje vodu za samozřejmost – pijeme ji, koupáme se v ní, pereme v ní… Pokud je něco samozřejmostí, logicky si toho moc nevážíme a nevěnujeme tomu tolik pozornosti. U vody však děláme velkou chybu. Podíváme-li se blíže, začneme objevovat neuvěřitelné zákonitosti. Přemýšleli jste např. nad tím, jak voda proudí? Voda nikdy není nehybná, vždy je v pohybu a pulzující proudění můžeme pozorovat v živlu vody i vzduchu. Theodor Schwenk však navíc ukazuje, že principy proudění, patrné ve vodě, jsou základem veškerého utváření živých organismů.

Např. mnoho jednobuněčných vodních organismů zahustilo prapůvodní pohyb stáčejícího se proudu do tvaru svého těla. Stáčející se plochu můžeme ale vysledovat i v utváření mnoha kostí, dokonce i lidské pažní kosti. Pevné tvary organické přírody jsou vlastně "ztuhlými proudy".

Velmi zajímavé je také srovnání pohybu rejnoka a mořských vln. Je zřejmé, že rejnok svými ploutvemi "kopíruje" pohyb vln. Může to být náhoda nebo je za tím zatím neznámá zákonitost?  "Jakoby voda byla jemným předivem, ze kterého nebo spíše prostřednictvím kterého se vše živé pomalu spřádá – vzniká a roste. A můžeme se jen s autorem ptát, co je příčinou, že se podobné útvary objevují i při proudění vzduchu," doplňuje František Kožíšek ve své předmluvě.

Kniha Citlivý Chaos německého autora Theodora Schwenka se stala inspirací pro mnoho světových badatelů. Americký matematik a jeden z autorů teorie chaosu R. H. Abraham o ní řekl: "Dávno před tím než přišla do módy teorie chaosu, porozuměl T. Swenk vztahům mezi chaosem, okamžikem vzniku formy a delikátní závislostí počátečních podmínek. Jeho významné dílo nikdy nezapadne."

Kdo byl Theodor Swenk?
Jedinečný vědec, kterému se podařilo skloubit badatelskou práci s citlivým duchovním pohledem na svět a život.
Narodil se v roce 1910 ve Švábském Gmundenu. Po studiu strojírenství pracoval ve výzkumném ústavu. Po válce v roce 1946 se věnoval výzumu potencování léčivých substancí ve společnosti Weleda. O 13 let později si splnil svůj sen a ve vesnici Herrischried založil nekomerční Ústav pro výzkum proudění. V roce 1962 pak vyšla jeho kniha Citlivý chaos. Ve své vědecké praxi uplatňoval duchovní a vědecké poznatky Rudolfa Steinera. Milníkem v jeho tvorbě bylo také vyvinutí zcela nové metody zkoumání pohybů vody – metody kapkového obrazu. V roce 1976 předal vedení ústavu svému synovi Wolfgangu Swenkovi. Theodor Swenk zemřel o10 let později ve Stutgardu.

Knihu Citlivý chaos Theodora Swenka je možné zakoupit přímo u vykladatele ZDE


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme